Samuel Hylén, legitimerad sjuksköterska
och förtroendevald i Vårdförbundet Kungälvs kommun

Nu är tiden kommen för arbetsgivarna inom vården att komma upp till bevis!

Biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor har nu sedan tidigt i våras stått på barrikaderna och krigat mot covid-19. Dessa yrkesgrupper består ofta av medlemmar som bär på en stark vilja att hjälpa människor, men detta får och skall inte påverka den lön vi får för vårt arbete negativt!

Vi har sedan 2019 ett avtal med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som säger att satsningar skall göras med att identifiera särskilt yrkesskickliga, vilka skall ha en bättre löneutveckling än övriga (10.000 kr mer /månad än övriga under tre år är Vårdförbundets yrkande). Vårdförbundet anser att detta bör vara ungefär var fjärde anställd. 
Detta har de flesta arbetsgivare inte varit i närheten av under 2019 och 2020. 
Viktigt att tillägga är att avtalets intention är att öka lönespridningen och möjliggöra en bra livslön, inte att denna prioritering av särskilt yrkesskickliga skall medföra att övriga får liten eller ingen löneutveckling.

Nu påbörjas förhandlingarna lokalt för 2021 och det ser inte ut som att arbetsgivarna kommer att göra detta i år heller. Nu borde SKR skämmas ögonen ur sig för sina medlemmar som inte ens i den situation vi nu befinner oss sätter av pengar för att kunna leverera ens i närheten av detta.

Vårdförbundet respekterar de avtal vi tecknat med SKR och föreslår att arbetsgivaren börjar göra det samma. Utifrån rådande pandemi och den insats Vårdförbundets medlemmar gjort och gör så borde arbetsgivaren tacka med att leverera mer än de avtalat om, inte mindre.

#tackamedlön #ärviintevärdamer #vårdförbundet #SKR

Samuel Hylén
Legitimerad sjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundet
Kungälvs kommun

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!