Bli valberedare i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland!

Varför ska du vara med i valberedningen avdelning Västra Götaland?
Vad är bra och roligt med uppdraget som valberedare?

Dessa två frågor ställdes till nuvarande valberedare i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland (på bilden) Ellinor Johansson, Mats Svensson, Matilda Eriksson, Gunilla Eliasson och Lena Jansson. Låt deras svar vara inspiration att engagera dig i uppdraget.

Vi behöver fler kollegor i valberedningen Vårdförbundet avdelning Västra Götaland. Valet görs på kommande årsmöte 5. oktober 2020.
Du kan kontakta våra valberedare via mail och ställa frågor om uppdraget.

Välkommen med din kandidatur!

Att vara valberedare i Vårdförbundet avdelning västra Götaland är ett roligt uppdrag som ger möjlighet att träffa många intressanta engagerade ”Vårdförbundare”.

Jag tycker att du ska vara med för att vi behöver vara fler för att få ett vidare perspektiv och fler infallsvinklar. Det innebär att vi får bättre möjligheter att lämna förslag på det bästa teamet som ska leda avdelningen efter nästa val. Även lämna förslag på kongressombud som är med och diskuterar vilka frågor som är viktigast för Vårdförbundet att driva.

Vi ser fram emot att träffa dig.

Ellinor Johansson, legitimerad sjuksköterska SÄS
ellinor.johansson@vgregion.se

Jag tror att det är viktigt att vi har blandning av människor som har förtroendeuppdrag i Vårdförbundet, och jag vill bidra genom att försöka sprida kunskap om de uppdrag som finns och hitta personer som kan vara intresserade.

Jag får bättre insyn i hur styrelsearbetet fungerar och i kombination med mitt uppdrag som utbildare så får jag träffa många förtroendevalda från många olika verksamheter. Jag får en förståelse för hur många olika verksamheter Vårdförbundets medlemmar finns i och alla olikheter och likheter det finns.

Mats Svensson, legitimerad sjuksköterska
Göteborgs stad
mats.svensson@ostra.goteborg.se

Jag är med i valberedningen för att det är ett både roligt och meningsfullt uppdrag. Som valberedare får jag utföra det viktiga uppdraget att sätta ihop förslag till styrelse och kongressombud som årsmötet kan ta ställning till. 
Det är roligt att se alla engagerade medlemmar som nomineras och det är en klurig uppgift att försöka hitta personer som både har med sig egenskaper och erfarenheter som ger en helhet som blir till nytta för medlemmarna och samtidigt kan bli en grupp som kan fungera tillsammans. 
Att vara med i valberedningen är att vara en viktig kugge i Avdelning Västra Götalands demokrati! 

Matilda Eriksson, legitimerad sjuksköterska
Sahlgrenska universitetssjukhuset
matilda.eriksson@vgregion.se

Jag är med i valberedningen för att jag tycker det är intressant att sätta mig in i nya uppgifter och områden, är nyfiken.
Viktigt med den demokratiska processen.
Att kunna vara med och påverka.
Det som är kul:
Följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.
Träffa nya kollegor.
Ta emot nomineringar och medverka på intervjuer.

Gunilla Eliasson, legitimerad sjuksköterska, skolsköterska Borås stad
gunilla.eliasson@boras.se

Att sitta med i valberedningen är ett meningsfullt, intressant och kan även vara ett av de viktigaste förtroendeuppdragen. 

Som en del av valberedningen ges möjlighet att påverka hur representationen i styrelsen kommer att se ut.


Lena Jansson, legitimerad sjuksköterska
Närhälsan Alingsås

lena.a.jansson@vgregion.se

Länk för kandidatur publiceras inom kort.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!