Personalen på bilden (från Bohusläningen): Malin Cardesjö (infektionsavd.), Annett Bjelkne (infektionsavd.), Veronica Bernsand (operation/IVA), Sara Johansson (infektionsavd.), Linda Ahlqvist (operation), Anna Widenberg (operation), Marina Torge (operation), Stefan Heinze (operation/IVA) och Anna-Lena Nordh (operation) vill alla se bättre arbetsvillkor för att orka i längden.

Personalen på Norra Älvsborgs Länssjukhus har fått nog.
Vi har en pandemisituation som kräver mer engagemang av sjukhusledningen och ansvariga politiker. Under en lång tid har nu omvårdnadspersonalen larmat om situationen och inte fått gehör om hur påfrestande arbetsförhållandena är. Trots detta har personalen ställt upp och hjälpt till med dubbelpass och extrapass. Sedan kom covid-19 och situationen försämrades ytterligare. I Bohuslänningen skriver en insändare att de känner sig livegna, det krävs att redan pressad och orolig personal flyttas från sina ordinarie arbetsplatser till covidvården och personalen ställer upp som vanligt.

Semester
Nu när semesterperioden närmar sig tar arbetsgivaren efter centrala förhandlingar utan överenskommelse beslut att dela 4 veckor semester i två 14-dagars perioder. Detta utan att söka dialog med medarbetarna eller erbjuda någon kompensation utanför avtal och lagstiftning. Istället erbjuds en till två semesterdagar som kompensation.
Sommeravtal finns inte inom NU-sjukvården men andra förvaltningar i regionen har det, till exempel: Skövde, Borås, Lidköping, Sahlgrenska. Där har det skapats möjlighet till överenskommelse om frivillig flytt av semesterveckorna till utanför semesterperioden. Det erbjuds generellt 8000kr för varje vecka som flyttas och andra ersättningar för timmar eller extrapass och det gäller för alla yrkesgrupper (sjuksköterskor, undersköterskor samt deltidsanställda). Region Dalarna erbjuder 20000 kr för varje flyttad semestervecka. En annan arbetsgivare erbjuder en hel månadslön om personalen kan tänker sig att flytta hela semestern utanför semesterperioden.
Utanför semesterperioden är det svårt att få semester beviljad. Personalen har sparad semester som kan tas ut när ”verksamheten tillåter”, något som arbetsgivaren givetvis bedömer själv.

Sammanfattningsvis är situationen sådan att arbetsgivaren önskar att starta för fullt: öppna alla operationssalar som stängdes, utöka antalet intensivvårdsplatser med icke befintlig personal, utöka rehabvården. Personalen kommer inte att vara utvilad efter en sommar med den extrema arbetsbelastningen i covidvården om semestern delas upp. Det blir inte tillräcklig återhämtning, dessutom finns en osäkerhet kring om verksamheterna tillåter uttag av semester under andra delar av året.
Nästa år 2021 är det sommar igen, den måste planeras redan nu!

Arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är extremt påverkad. Det är dagligen personal som är nära gråt eller som säger upp sig direkt. Personal utan tillräcklig kompetens har blivit flyttade för att stötta intensivvården. Denna personal har helt plötsligt ensamansvar för svårt sjuka intensivvårdspatienter och står helt förlorade framför dessa som behöver specialistkompetens.
Personal berättar om ångestattacker och hjärtklappning innan arbetspassen. Oron bland anställda är extrem, dels över skyddsutrustning som inte uppfyller kraven, dels när rutiner fallerar och tolkningar görs utan kommunikation från ledningen. Till exempel: FFP3 andningsskydd menar både läkarna och sjuksköterskorna skall användas på intensivvårdsavdelningen eftersom det A: saknas den lagligt föreskrivna undertrycks-ventilationen på covid-IVA lokaler där aerosolbildande moment ständigt utförs under intensivvård som liknar krigssjukvård. B: det saknas forskning som bekräftar att lägre skyddsklasser är tillräckligt.

Hur kommer framtiden se ut?
Narkos- och operationspersonal har med all kraft stöttat intensivvården under den senaste tiden. Narkos-och operationspersonal behöver vara på sina ordinarie arbetsplatser när de i höst behöver arbeta bort de köer av operationer som hopat sig. Detta medan intensivvården planerar att utöka sina platser utan att ha personal till detta. Det är orimligt att begära att anestesi-och operationspersonal återigen skall hjälpa IVA med bemanning.

Oron är så stor att personal har sagt upp sina tjänster för att kunna få semester (Vårdfokus.se). Arbetslivet och Hälsan är ofta på plats för att stötta med krissamtal. Psykologer varnar för att vårdpersonal får PTSD och depressioner om inte tillräcklig mycket görs för återhämtning. (arbetsvärlden.se)!

Region Jönköpings län har insett hur pressad situationen är och motiverar sina medarbetare med lönetillägg för alla som deltar i covidvården och presentkort till alla medarbetare (SvT nyheter). Så kan regioner bli ”bästa offentliga arbetsgivaren” (VG regionen har det foftfarande som sitt mål).
En region blir inte bästa offentliga arbetsgivaren genom att ignorera sin personal genom:
Dålig löneutveckling
Ignorera oro och uppgivenhet
Låta erfaren kompetent personal säga upp sig, istället för att lyssna på förbättringsförslag och svara med: det är ”naturlig rotation” av personal

Flytta personal runt utan ordentlig information om tidsbegränsning

Nu ställer vi inte upp längre!
Vi är hjältar varje dag på våra arbetsplatser, det vet vi men arbetsgivaren och politik verkar har glömt det. Tillräckligt länge har vi ställt upp för varandra, inte för arbetsgivaren, för våra kollegor och kompisar. Tillräckligt länge har de dåliga villkoren i arbetsmiljön och lön accepterats och patienten alltid hamnat i fokus. Inga fler extrapass och ingen övertid. Lön som ett kvinnodominerat yrke förtjänar och över vilket vi är stolta.

Klappa oss inte på axlarna och ropa att vi är hjältar. Det verkar som att samhället helt glömt bort att vi hjältar också måste hålla ihop och inte bli sjuka. När vi gått sönder, vem skall vårda er då?

Vi kräver åtgärder:
*Förbättra arbetsmiljön genom arbetstidsförkortning med bibehållen lön, max 30h/v för natt/dag/kväll, max 32h/v för dag/kväll.
*30000kr i kompensation för varje förflyttad semestervecka
*Kompensation för arbete med covid-19 patienter, alternativ risktillägg retroaktivt
*Enhetligt sommaravtal som gäller alla sjukhus i Västra Götaland
*Löneökning med minst 10 % per medarbetare i årets lönerevision.

Undertäcknade:
Intensivvårdsavdelning(IVA), Covid IVA:
Stefan Heinze, Vårdförbundet och Anna Planting, Kommunal

Operationsavdelning/Anestesi
Anna Widenberg, Vårdförbundet och Annika Hallén, Kommunal

Infektionsklinik:
Sara Johansson, Vårdförbundet och Annett Bjelkne, Kommunal

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!