Avdelningsstyrelsen för Vårdförbundet Västra Götaland har skickat ett brev till alla politiker i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen som har övergripande ansvar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Här presenteras brevet i sin helhet.

Ingen är stoltare än vi i Vårdförbundet i dessa tider.
Att representera fackförbundet som organiserar de sjukvårdsprofessioner samhället står och faller med, de som kallas för hjältar, som åtnjuter stor tacksamhet från alla hörn, är prestigefullt. Men vårt uppdrag från medlemmarna är inte att applådera eller visa stolthet över de insatser våra medlemmar gör i vardagen eller i pandemitider. Vårt uppdrag är bland mycket annat att utveckla och stärka yrket, förbättra individens och kollektivets villkor samt påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen. 

Vi har ett uppdrag att säkra att våra medlemmars villkor överlever denna pandemi, att bidra till att  Sverige har en arbetsrätt som är värd namnet även efter covid-19 och på båda dessa punkter är arbetsgivaren ute på väldigt hal is.
I dagsläget ser vi att arbetsgivaren hanterar våra medlemmar som tennsoldater man kan förflytta vart man vill, när man vill, med hur kort varsel man vill och hur länge man vill. Man ställer inte frågan till medlemmen, utan bara informerar om de förändrade villkoren. Vi ser arbetsgivarrepresentanter som ändrar veckoarbetstid, scheman, längd på arbetspass, kräver övertidsarbete, inför beredskapslinjer, drar in beviljade ledigheter och detta sker på löpande band. Vi ser också att arbetsgivaren nu accepterar utbildning och upplärning på bara dagar där man i vanliga fall kräver år. Allt detta och mer därtill gör man med en hänvisning till att vi, som är anställda inom hälso- och sjukvård, är ålagda att utföra i princip allt arbetsgivare begär, utan att vi har något att säga till om.
Och det stämmer, förutom den sista delen, vi har visst något att säga till om!

Vi har lagar i Sverige som ska säkra upp rättsskyddet på arbetsmarknaden, som säkrar att som medlem kan du räkna med att ditt fackförbund får slå vakt om dina villkor genom att din arbetsgivare måste informera och förhandla med arbetstagarorganisationerna innan de genomför förändringar av verksamhet, arbets- eller anställningsförhållanden, och vid synnerliga skäl, i efterhand. I dag med hänvisning till rådande pandemi ser vi att arbetsgivaren gör andra tolkningar av de lagar och avtal parterna är överens om ska gälla. Man krymper ner arbetstagarorganisationens medbestämmande och möjlighet att stå upp för våra medlemmars rättigheter.
Så för att vara tydlig, Vårdförbundets syn på Svensk arbetsrätt ändras inte utifrån bekvämlighet eller tidsbrist. Vårt engagemang och vår målmedvetenhet att hålla oss till de lagar, de avtal och de tolkningar som hittills gällt, är fortsatt stark.

Vi förstår att Sverige står i en situation vi aldrig sett förut och att det är våra medlemmar som står i fronten på denna utmaning. Men vi förstår också att den uthållighet vi som samhälle behöver för att klara ut situationen står och faller med våra medlemmar. Därför kräver vi att arbetsgivaren håller sig till de lagar och de avtal som gäller och att man behandlar sina medarbetare, våra medlemmar, med respekt. Det kommer en tid efter covid-19 och Vårdförbundet kommer inte stillatigande se på att arbetsgivaren skapar en ny praxis för hur anställningsavtalen för våra medlemmar ska hanteras. 

Vi förutsätter också att man, när det är dags att arbeta av de köer som pandemin skapat, skapas förutsättningar för att våra medlemmar ska kunna arbeta i en verksamhet med en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider. Det behöver det också tas höjd för i nuvarande och kommande budget.

Avdelningsstyrelsen för Vårdförbundet avdelning Västra Götaland
Anne Karin Höglund, avdelningsordförande


Kommentarer

  1. Jättebra skrivit!! Ni i Västra Götaland är imponerande och ska vara Vårdförbundets förebild! Återstår dock att se hur arbetsgivare reagerar och förhåller sig. Undrar också om facket kan stämma arbetsgivare p.g.a brott mot medbestämmandelagen.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!