HSV i Åmål nominerat till Arbetsmiljöpriset 2019

Vår arbetsplatsträffgrupp (APT-grupp) från hemsjukvården (HSV) i Åmåls kommun har gått vidare i nomineringen till Arbetsmiljöpriset 2019!
Håll nu tummarna, vinnaren utses nästa vecka!


Från vänster: Fatima, Josefin, Jenny, Kerstin, Hanna, Sofia G, Gabriella, Sofia, Felicia sjuksköterskestudent medlem i Vårdförbundet student och Mia, alla legitimerade sjuksköterskor.

Vi är en arbetsgrupp på nära 25 legitimerade sjuksköterskor som har jobbat för en bättre arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och fritid samt för ett långt och hälsosamt arbetsliv.  Detta har vi gjort genom APT-möten, inspirationsdagar med värdegrund och förhållningssätt i fokus. Vi har även en förlängning av APT-grupp med en referensgrupp som träffas varannan vecka för att diskutera frågeställningar som finns.
Arbetet har resulterat i bättre kamratskap, bättre hjälpsamhetsanda och sänkt övertidsuttag. Det pekar på att man kommer hem i tid till familj och fritid för bra återhämtning.

Motiveringen till nomineringen enligt jurymedlemmarna är vårt engagemang och passion för att göra vår arbetsmiljö bättre.

Med vänlig hälsning,
Mia och Ida,
förtroendevalda Vårdförbundet HSV Åmåls kommun

Ida Hallberg och Mia Nylén, förtroendevalda Vårdförbundet, HSV Åmåls kommun

 

En kort förklaring om projektet.
I ansökan berättar man om:
-de arbetsmiljöaktiviteter som APT-gruppen har arbetat med under året för att utveckla och förbättra den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
-uppnådda mål och resultat av de genomförda aktiviteterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!