Vad gör en biomedicinsk analytiker på klinisk mikrobiologi?

Berit Johansson arbetar som biomedicinsk analytiker på mikrobiologen Sahlgrenska universitetssjukhuset och är förtroendevald för Vårdförbundet

Idag är det Biomedicinska analytikers yrkesdag!

Grattis!

Vi har bett Berit på klinisk mikrobiologi/bakteriologi Sahlgrenska universitetssjukhuset att beskriva vad hon och hennes kollegor gör.

Att vara biomedicinsk analytiker på Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi Sahlgrenska universitetssjukhuset innebär att man varje dag utför ett väldigt intressant detektivarbete för att ta reda på patienternas sjukdomsorsak. Ingen dag är den andra lik på arbetsplatsen. När en patient kommer in akut på sjukhuset så kan läkaren inte alltid, via anamnesen, veta vad patienten lider av. Bland det första man gör med patienten som har hög feber är att ta olika prover och blododlingar som skickas till oss på Bakteriologen. Läkaren sätter oftast in ett bredspektrumantibiotika till patienten efter provtagning.

På laboratoriet analyserar vi dessa odlingar och ger preliminärt svar så fort som en blododlingsflaska har larmat i blododlingsskåpet. Vi analyserar först via direktmikroskopi där vi färgat preparat enligt Gram. Rödfärgade bakterier betyder gramnegativa bakterier, blåfärgade bakterier betyder grampositiva bakterier. Vi ser också i mikroskopet om det är kocker (runda bakterier i kedjor eller två och två vilket är streptokocker eller i druvklasar vilket är stafylokocker). Bakterierna kan också vara stavformade, oftast då gramnegativa så som E. Coli.
När en blododlingsflaska har larmat så ringer vi direkt efter mikroskopering till patientens sjuksköterska för att lämna ett preliminärt svar. (Detta svar leder ofta till att man kan snäva in på antibiotikabehandling för patienten). Därefter odlar vi fram bakterierna på agarplattor, samt eventuella andra tester och gör en resistensbestämning. Vi gör även preliminär resistensbestämning som vi oftast kan svara på samma eftermiddag, beroende på typ av bakterie och hur bra den har vuxit fram på agarplattan. Redan nästa dag kan vi oftast lämna ett slutgiltigt svar med resistensbestämning och typning av bakterien.

Att våra analyser och vår kompetens finns tillgängliga på våra sjukhus räddar inte bara patientens liv, vi sparar dessutom kostnader för vårdplatser och belastning på avdelningar. När en patient kommer in med feber är det av stort värde att få ett snabbt svar på vad som orsakar patientens feber.
Att vi, Biomedicinska Analytiker, har kunskap om både sjukdomar och analysmetoder, kan bedöma och ge svar på prover. Det säkerställer den analytiska kedjan och är en trygghet för patienten!

/Berit johansson

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!