”Op-syrror” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
-Men vart är alla operationssköterskor? …det här funkar inte!!
-Jag tror dom är restnoterade!

Operationssjuksköterskan är idag en av de specialiteter Sverige har störst brist på. Operationssjuksköterskan är central i patientens perioperativa omvårdnad, i teamet runt patientens operation eller undersökning. Det krävs fyra års högskoleutbildning och beroende på operationsavdelning tar det upp till flera års upplärning för att kunna behärska alla olika ingrepp, akutverksamhet och jourarbete. I det sterila fältet under en operation finns operatörer av olika specialiteter och av olika erfarenhet, AT-läkare, underläkare, ST-läkare, specialist, överläkare osv. Operationssjuksköterskan är den enda utöver läkargruppen som har utbildning för att finnas i den direkta operativa vården i det sterila fältet.

 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård:
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/operartion.kompbeskr.web.pdf

 

Idag ser vi operationsavdelningar som inte kan hålla sina salar öppna på grund av för få operationssjuksköterskor. Det leder till köer till elektiva (planerade) operationer. Vi ser verksamheter som försöker lösa bristen på operationssjuksköterskor genom olika förslag på förändringar. Läkarna föreslår att de kan assistera och instrumentera varandra utan förståelse för allt arbete som ligger före och efter själva ingreppet, operationssjuksköterskan föreslås kunna starta upp ett ingrepp och sedan gå emellan två salar så kan läkarna klara sig själva en stund, olika ingrepp föreslås flyttas till mottagningsverksamhet med andra personalgrupper som tar över operationssjuksköterskans roll i teamet, snabbutbildningar av olika andra personalgrupper föreslås osv. Att utföra en uppgift men utan kompetensen att utföra den är inget annat än patientosäkert, oansvarigt och farligt. Lyckas man inte bemanna med rätt kompetens måste prioriteringar göras av de som beställer vården. Det kan inte ligga på den enskilde läkargruppen och verksamhetschefen att besluta om vilka patientgrupper som ska få försämrad vård för att undvika att köer växer.
Värdera operationssjuksköterskan rätt efter vad hon tillför verksamheten och samhället. Det är för dyrt, både mänskligt och ekonomiskt att låta bli!

/Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet
Västra Götaland


Kommentarer

 1. På de 23 år jag har arbetat som opssk har det bara blivit mer stress och sämre arbetsmiljö. Operationsprogram som aldrig anpassas efter antal huvuden i verkligheten, ständiga diskussioner kring bytestider.
  Stressade läkare som ständigt frågar varför det tar så lång tid…
  Att dagligen behöva känna otillräcklighet för att ens ansvarsområden inte kan skötas, eftersom det alltid är underbemannat.
  Nu räcker det.
  Jag slutar som operationssköterska. Min arbetsglädje och yrkesstolthet har malts sönder av att så ofta behöva rättfärdiga mitt arbetssätt och min profession, och av stress.
  Jag hittade ett protokoll från en planeringsdag år 2001. Tragiskt nog var det exakt samma behov som diskuterades då som idag!
  Mindre op-program, ökad bemanning, bättre kommunikation, snabbare byten…Ja, det var bara några exempel.
  Det visar också att ledarskap som tar medarbetarna på allvar och verkligen ser till att det sker förbättringar är av stor vikt. Om man aldrig följer upp så rinner det mesta av de s.k ”förbättringsarbeten” bara ut i sanden, och inget blir förändrat på riktigt. Det visade i alla fall det här 18 år gamla dokumentet jag fann.
  Så, jag önskar nuvarande och kommande kollegor lycka till i kampen om att orka vara kvar i ett yrke som kan vara både viktigt och roligt.

 2. Det är naturligtvis utbildade operationssjuksköterskor som ska utföra det jobb de är utbildade för och iigen annan.Allt annat är inte acceptabelt!

 3. Det bästa yrke som finns,
  ”Du är alltid ett steg före”.
  Bli op.syrra o livet blir aldrig trist

 4. Så fort man bryter barriären dvs gör ett ingrepp genom huden kan det bli allvarligt för patienten. Det finns ju specialister, varför riskerar man då pateinters hälsa genom att inte värdera operartionssköterskornas betydelse?
  Vi friska patienter går omkring utan att veta vilka risker vi utsätts för. Pga av nonchalans hos dem som står för ekonomi och utbildning!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!