”Dokumentation” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
-Har du kommit fram till något?
-Det mesta tyder på att hon dokumenterade ihjäl sig!

 

Den ökade mängden dokumentationskrav är en stor anledning till försämrad arbetsmiljö för Vårdförbundets medlemmar. Nya datorprogram införs i stor skala ofta utan riskanalys, tillräcklig utbildning och support. Man förväntas hitta sin väg runt i nya layouter, nya system och nya kommunikationsvägar, utan att på förhand få fullgod utbildning innan införingstillfället. Den ökade tidsåtgången tas inte heller i beaktande fast det tydligt leder till ökade krav.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

3 § ” Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs”

4 § Definitioner:

Krav i arbetet:

”De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur.”

6 § ”Arbetsgivaren ska se till att chefer och ledare har nedanstående kunskaper:

  1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

 

Att vi som Vårdförbundets medlemmar konstant måste försvara vår yrkesetik, vår vilja att göra ett gott jobb är inte acceptabelt. Vi vet att patientens omvårdnad och chans till hälsa ligger i personalens kompetens och förutsättning att kunna utföra sitt arbete.
Detta duckande från sitt ansvarstagande som vi ser hos arbetsgivare idag är undermåligt och inte värdigt för varken patient eller personal.
Förändring måste ske!

Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!