”Sjuk sjuksköterska” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
– Blek, kladdig, utmärglad, sönderstressad, överfylld blåsa, sömnbrist, nedsatt nutrition… fort… hämta sjuksköterskan!
– Det där ÄR sjuksköterskan!

Att inte få tillräcklig återhämtning i form av dygnsvila, veckovila, rast, arbetspauser och semester medför stora risker för ohälsa.

 

ATL (arbetstidslagen)

13 § Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila)

14 § Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila)

15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället

17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

 SemL (semesterlagen)

12 § Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.

 

Det är ohållbart att arbetsgivaren inte säkerställer återhämtning för Vårdförbundets medlemmar under arbetsåret. Att man sen bygger sin verksamhet på så slimmade grunder att det inte finns utrymme för fyra veckors sammanhängande ledighet på sommaren är oacceptabelt. Bemanna upp så att patientsäkerhet och arbetsmiljö säkerställs även under sommaren! Ingen ska bli sjuk av att vårda någon annan!

 

Styrelsen
Vårdförbundet
Avdelning Västra Götaland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!