”Sjuk sjuksköterska” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
– Blek, kladdig, utmärglad, sönderstressad, överfylld blåsa, sömnbrist, nedsatt nutrition… fort… hämta sjuksköterskan!
– Det där ÄR sjuksköterskan!

Att inte få tillräcklig återhämtning i form av dygnsvila, veckovila, rast, arbetspauser och semester medför stora risker för ohälsa.

 

ATL (arbetstidslagen)

13 § Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila)

14 § Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila)

15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället

17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

 SemL (semesterlagen)

12 § Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.

 

Det är ohållbart att arbetsgivaren inte säkerställer återhämtning för Vårdförbundets medlemmar under arbetsåret. Att man sen bygger sin verksamhet på så slimmade grunder att det inte finns utrymme för fyra veckors sammanhängande ledighet på sommaren är oacceptabelt. Bemanna upp så att patientsäkerhet och arbetsmiljö säkerställs även under sommaren! Ingen ska bli sjuk av att vårda någon annan!

 

Styrelsen
Vårdförbundet
Avdelning Västra Götaland

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu