Att det är val den 9 september är nog inget som undkommit någon

Debatterna är igång, valstugorna, plakaten och dörrknackningarna. Många kanske tänker, fy va tröttsamt, bara det tar slut snart, orkar inte lyssna på allt dividerande fram och tillbaka om vem som är ansvarig för vad och varför.

Men jag, jag är bara tacksam!

Tacksam för att få leva i en demokrati, med alla fel och brister det innebär. (Alternativet är så mycket sämre)
Tacksam att kunna lita på att det valresultat vi ser är det som registreras.
Tacksam att få leva i ett samhälle där debatten flödar, där röster för och emot hörs, där vi får visa missnöje med våra politiker och regering, och de med oss, där vi får tycka vad vi vill, när vi vill och till och med, får säga det högt.

Skulle bara önska att vi som tyckare kunde vara lite mer nyanserade, ha lite mer förståelse för hur en demokrati fungerar. Som jag ser det är det som med samverkan. Vi från fackligt håll har en åsikt vi för fram. Om arbetsgivaren antar vårt förslag utan förändring kan man säga att vi har påverkat till 100 % i den frågan, det blev som vi ville. Om arbetsgivaren däremot bara antar delar eller inget av vårt förslag har vi inte fått gehör för vår fråga. Men det betyder inte att vi ljög när vi sa att vi skulle driva frågan. Men i och med att vi inte kan bestämma själva, därför kan vi inte heller helt ta allt ansvar för att förslaget inte gått igenom. På samma sätt är det med en regering som inte sitter i majoritet, oavsett färg, de kan inte bestämma själva. Så det de säger de vill driva men sen inte får igenom i en minoritets regering, är inte lögner. Det är deras sanning, deras vilja, men beslutet är resultatet av en kompromiss. Om de skulle tvinga igenom sin vilja i alla fall, kallas det inte längre för demokrati utan för diktatur.

Så är man osäker på vilket parti man vill lägga sin röst på, bör man titta på vilka förslag de lagt fram. Det gäller riksdagsval likväl som kommun och landstingsval. Men oavsett vem/vilka som styr i vårt land, på alla nivåer, vill jag påstå att ingen har kommit till botten med vårdplatsbristen. Ingen har vågat ta ansvar för den uppenbara anledningen till att köerna växer, kaoset på sjukhusen ökar och Vårdförbundets medlemmar tar anställningar utanför våra sjukhus.

Den uppenbara anledningen är att vi är för få på plats och det är vi för att det i dag kostar mer än det smakar att jobba kvar. Ju sämre förutsättningarna blir för att göra vårt jobb, ju mer ska det till i lönekuvertet för att övertala oss att komma tillbaka.

Så till er som kommer regera, fatta besluten i nästa mandatperiod, det finns inget att vänta på, inga genvägar.

En uppvärdering av Vårdförbundets medlemsgrupper är lösningen på vårdplatsbristen!

Lene Lorentzen, ledamot, avdelningsstyrelsen, Vårdförbundet Västra Götaland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!