Vad ska jag rösta på?

Frågan fick jag i veckan av en person som besökte Pride festivalen och stannade till vid vårt tält.

”-Löven, Fridolin, Lööf, Sjöstedt, Åkesson, Kristersson, Busch Thor, Björklund säger att de ska satsa på vården.”

VÅRD SKOLA OMSORG och lite miljö, brott och straff och integration på ett hörn.
Vilket parti vågar inte säga att de kommer att satsa på VÅRD SKOLA och OMSORG?

Det är fullt fokus på partiledarna och valet till riksdag.

Jag berättade om mina tankar:
*Jag vill att det ska satsas på vård. Jag vill inte uppleva att det inte finns tillräckligt med vårdplatser.
*Jag vill inte att patienter ska dö i köer och korridorer för att de inte får vård.
*Jag vill att mina föräldrar ska träffa en kompetent sjuksköterska från kommunens hemsjukvård när de blir skröpliga.
*Jag vill att min arbetskamrat som väntar barn ska få en lugn förlossning och ha en stabil barnmorska vid sin sida hela förlossningen.
*Jag vill att mina Vårdförbunds medlemmar får en bra arbetsmiljö som gör att de trivs och kan utvecklas!

Vad kan nu Löven, Fridolin, Lööf, Sjöstedt, Åkesson, Kristersson, Busch Thor, Björklund göra åt det?

Riksdagen beslutar väldigt lite om sjukvård, däremot kan de besluta om möjligheten att utbilda specialister. I dag är det upp till varje landsting eller kommun att eventuellt erbjuda specialistutbildning.

Vården i Sverige bedrivs i huvudsak av kommun, landsting eller regioner. Det är inte en statlig angelägenhet.

Vad ska jag då rösta på? Frågan hänger kvar……

Det är kommun och landstingspolitiker som är huvudansvariga för sjukvården i Sverige!
Kommunvalet har de flesta koll på. Men jag undrar ibland om kommunpolitikerna har förstått att de ansvarar för sjukvård.
Landstingsvalet är tyvärr något av en doldis. Måste erkänna att även jag har slentrian röstat i landstingsvalet. Men en stor del av landstingets ansvar är att se till att du som medborgare får vård!

Mitt svar till mannen blev en hänvisning till Vårdförbundets valmanifest.
•Öka antalet sjuksköterskor med 45 000 till år 2030. Då har Sverige över 15 sjuksköterskor per 1 000 invånare, vilket skulle göra att Sverige hamnar i nivå med övriga Norden (idag ligger vi klart sämst till med 11,1 sjuksköterskor per 1 000 invånare).
•En barnmorska per födande kvinna i aktiv förlossning.
•Lagstadga (riksdagens uppgift) om reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.
•Lagstadga (riksdagens uppgift) om att specialistutbilda via utbildningsanställningar – alla vårdens arbetsgivare ska erbjuda Akademisk Specialisttjänstgöring (AST) och antalet utbildningsplatser ska öka.

De partier som tänker genomföra ovanstående i riksdag, landsting och kommun får mina respektive röster!

Det är genom att rösta vi kan påverka!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!