15 april yrkesdag för Biomedicinska analytiker! En viktig kugge i vårdkedjan!

Bianca Bugge, Biomedicinsk Analytiker, Nu sjukvården

Jag är legitimerad Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi och på VÅR dag vill jag gärna passa på att lyfta det som just jag tycker är det bästa, roligaste och mest intressanta med mitt jobb!!

 

*Kunskapen

Att veta hur det funkar inne i kroppen, hur allt hänger ihop och påverkar varandra. Vad det är som händer när något inte fungerar som det ska, och vilka tecken till detta man kan hitta genom vår diagnostik. Att veta hur hjärtklaffarna är uppbyggda, och hur de fungerar. Att förstå varför hastigheten på blodet ökar i ett kärl när det blir en förträngning. Att inse hur otroligt komplex själva handlingen att gå på toaletten och kissa egentligen är. Att kunna titta på en EEG-kurva och veta om patienten är pigg, dåsig eller sover och i vilket sömnstadie personen befinner sig i. Att veta och förstå skillnaden mellan ett förmaksutlöst extraslag och ett som är ventrikulärt. Att förstå varför en patient med KOL kommer ha problem med att andas ut, medan inandningen brukar funka bra. Listan är lång, och jag upphör aldrig att förundras över våra fantastiska kroppar.

*Tekniken

För att undersöka människokroppens fysiologi krävs det avancerad utrustning. Som Biomedicinsk Analytiker inom Klinisk Fysiologi får man arbeta med olika undersökningsmetoder som tex ultraljud, spirometri, cystometri, nuklearmedicin, EEG, perifer tryckmätning för att nämna några. För att undersökningarna skall bli bra är det viktigt att förstå såväl fysiologin som tekniken bakom metoden. Man måste veta VAD man mäter för att kunna utesluta eventuella felkällor och få fram rättvisande resultat. Efter varje kurva, bild eller siffra behöver man ta ställning till om det är rättvisande och reproducerbart. Detta är vårt kunskapsområde, och det är helt avgörande att vi lämnar ifrån oss resultat som man kan lita på.

*Människan

Ingen patient är den andra lik, och när man arbetar i patientnära vård blir det aldrig långtråkigt. Vi undersöker människor i alla åldrar och skeden i livet, från att ta ett EEG på det för tidigt födda spädbarnet på neonatalavdelningen, till att köra en lungscintigrafi på den äldre patienten som ligger inne på avdelningen för multisjuka äldre. Många patienter är svårt sjuka, andra är oroliga. En del försöker skämta bort den värsta oron, någon annan kanske uppvisar en aggressivitet och en tredje brister i gråt när man frågar hur de mår. Som Biomedicinsk Analytiker träffar du oftast bara patienten någon enstaka gång, men det är otroligt viktigt att patienten känner sig sedd och lyssnad på. Många av våra undersökningar kräver ett stort samarbete mellan undersökare och patient, andra undersökningar kan kännas väldigt utlämnande för patienten. Att skapa ett förtroende och att vara både inkännande och professionell är en utmaning, det vet alla som arbetar med patienter.

*Utvecklingen

Idag kan man diagnosticera och behandla allt fler och allvarligare sjukdomar. Detta ställer stora krav på diagnostiken, nya tekniker implementeras och metodiken utvecklas hela tiden. Som Biomedicinsk Analytiker behöver vi utvecklas i samma takt! Utbildning och utvecklingsarbete ingår i det dagliga arbetet, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom sitt kunskapsområde. Det finns också många olika kurser, möten och nätverksträffar som Biomedicinska Analytiker inom klinisk fysiologi har tillträde till. Dessa är oftast tvärprofessionella, och det är otroligt intressant och lärorikt att diskutera olika delar av diagnostiken, och att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med samma saker.

*Framtiden

Biomedicinsk Analytiker är ett framtidsyrke, vår roll i diagnostiken utvecklas hela tiden och vi blir mer och mer självständiga i vårt arbete. I framtiden tror jag att vi kommer bli ännu mer självklara i teamen runt patienten, vi behövs där och har en viktig roll som experter inom vårt ämnesområde. Tekniken och metodiken utvecklas ständigt, och kraven på snabb och säker diagnostik ökar hela tiden. Vi kan vara med och driva den utvecklingen!

Sammanfattningsvis skulle jag säga att som Biomedicinsk analytiker har man ett otroligt roligt, omväxlande och givande yrke. Utan diagnostik stannar vården, och Biomedicinska analytiker är en viktig kugge i vårdkedjan. Vi gör skillnad, varje dag!

Bianca Bugge

Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Vårdförbundsmedlem, NU sjukvården

 

 

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!