Nu har jag hört uttrycket ”Vårdförbundet gör inget” en gång för mycket. Så för informations skull, här listas några saker som Vårdförbundet gör, både centralt och på arbetsplatsen.

Vårdförbundet:

  • Är lokal part till arbetsgivaren, pratar för medlemmar i alla samverkans forum där arbetsgivaren är bundna av lag att hålla arbetstagarorganisationer informerade. Håller sig informerade och sprider information vidare till dig.
  • Är lokal part till arbetsgivaren när det ska tecknas villkorsavtal som arbetstidsavtal, flexavtal och andra kollektivavtal.
  • Vi lyssnar på dig när du är sliten, orkeslös, fylld av hopplöshet över den situation du befinner dig i på ditt arbete.
  • Är skyddsombud på arbetsplatsen som bevakar din arbetsmiljö. Som kräver av arbetsgivaren att de ska säkerställa din arbetsmiljö utifrån befintlig lag och arbetsmiljöverkets författningar. Som går vidare till arbetsmiljöverket med framställan om att arbetsgivaren måste leverera bättre.
  • Tar dialogen med din chef och HR i ditt ställe när du har problem med anställning, ersättning, villkor, semester, föräldraledighet, arbetstider. Vi ställer oss emellan dig och din chef så inte ni hamnar i konflikt med varandra.
  • Följer med dig som stöd på rehabmöten där du får sitta med chef, HR, försäkringskassa för att se till att arbetsgivaren fullföljer sin skyldighet till dig.
  • Vi är part i den årliga lönerevisionen, ända från central part som tecknar avtal till lokal part på arbetsplatsen som ser till att löneöversynen går rätt till. Vi ser över så inte du eller dina kollegor blir diskriminerade lönemässigt utifrån diskrimineringslagen.

För det är väl inte så att om en patient inte blir frisk eller till och med avlider, att det arbete vi gjort med patienten inte räknas? Om vi har vårdat en svårt sjuk människa och lagt vår tid, kraft och all vår kunskap i varje arbetspass,  att det inte räknas för något, bara för att utfallet inte blev som vi önskade?

Kompetensen att utföra fackligt arbete kommer inte med flingpaketet. Men precis som när du krockar med din bil så måste du vända dig till ditt försäkringsbolag för att de ska veta om att det finns ett ärende att hantera. På samma sätt vet inte Vårdförbundet vad du önskar av oss om du inte hör av dig. Så min uppmaning till dig som missnöjd medlem eller som icke medlem, som anser att ”Vårdförbundet inget gör”, intressera dig! Engagera dig! Utbilda dig! Fråga oss!

Allt vi gör, gör vi för dig som medlem.

 

Lene Lorentzen

Ledamot avdelningsstyrelsen

Vårdförbundet Västra Götaland


Kommentarer

  1. Klockrent! Bra att det finns en stark och klok röst. Ger mig framtidstro.

  2. Hoppas du kan lyfta frågor om kommunikation med medlemmar och medlemsnytta på Kongressen. Hoppas också att vi kan finna en väg att tydliggöra inte bara vad vårt fackförbund gör utan också en gemensam kampvilja för framtid med bättre villkor.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!