Vill dina kollegor ha dig som representant på arbetsplatsen?
Har du funderat på att ställa dig valbar?
Låt dig inspireras av förtroendevalda skolsköterskor i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland.

Marie Matsson, Stenungsunds kommun
Jag är utbildad barnsjuksköterska. Jag har varit förtroendevald i mer än två år. Det är lärorikt och bra att kunna vara med och påverka i både stora och små frågor. Bra att träffa andra förtroendevalda skolsköterskor för att skapa ett nätverk vilket är bra när arbetet som skolsköterska kan vara ensamt.

Ann-Charlotte Åkerlund, Kungälvs kommun
Som förtroendevald får man en möjlighet att påverka i många frågor. Som skolsköterska är man ofta ensam i sin yrkesroll i en pedagogisk verksamhet. Att få möta andra förtroendevalda är viktigt för att utbyta erfarenheter inom vår profession och stärka oss i vår yrkesroll.

Maria Lundgren, Göteborgs stad
Jag är helt ny som förtroendevald. Jag önskar driva lönefrågan.


 

 

 

Eva Andersson, Göteborgs stad
Jag är skolssköterska i Göteborgs stad, Askim – Frölunda – Högsbo.
Det roliga med att vara förtroendevald är att få driva frågor som berör skolsköterskor och gör vår arbetssituation bättre.


Anna- Lena Allerth, Skövde kommun

Jag är ny som förtroendevald. Jag är intresserad av samhällsfrågor och tycker det är viktigt att kunna vara med att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö. Vårdförbundet ger också bra utbildningar.


Jemileh Naghib, Göteborgs stad , Angered

Vi är starka när vi är tillsammans, vi kan påverka våra villkor och vår arbetsmiljö. Det är självklart att man ska vara med i facket! Facket står för det jag tror på och kämpar för: människors lika värde, solidaritet, jämställdhet… Alla ska vara med!


Maria Fredriksson, Uddevalla kommun

Jag är skolsköterska med distriktsköterskeutbildning, förtroendevald i snart ett år. Medlemskapet i Vårdförbundet är självklart för mig då solidaritet och allas lika värde är ledord för mig. Min motivation till förtroendeuppdraget är att ta tillvara medlemmarnas intressefrågor samt stärka och utveckla skolsköterskors yrkesroll och förbättra arbetsmiljön.


Solweig Jonsson, Melleruds kommun

Jag har varit förtroendevald i 10 år. Jag tycker det är mycket viktigt att skolsköterskor har egna förtroendevalda i kommunerna! Man får träffas i vår nätverksgrupp och diskutera olika frågor.


Anita Hjalmarsson, Herrljunga kommun

Jag har varit fackligt förtroendevald för skolsköterskorna i kommunen sedan 2006. Det ger mig en möjlighet att samverka och påverka tillsammans med andra aktörer i Bildningsförvaltningen där jag sitter med i FSG och LSG. Är intresserad av arbetsmiljö ur olika perspektiv och känner att det är viktigt att skolsköterskeyrket framhålls.


Gunilla Eliasson, Borås stad

Jag tycker det är intressant och kul att vara förtroendevald. Jag har på ett bra sätt kunnat sätta mig in i organisationen jag arbetar i. Att kunna vara med och påverka vår arbetssituation är jätteviktigt, det har jag gjort genom att ha mandat i både LSG och FSG. Samverkan med arbetsgivaren är viktigt. Där kan vi vara med och påverka. Kul med träffar med andra förtroendevalda skolsköterskor i avdelningen Västra Götaland.


Ingegerd Nilsson, Borås stad

Jag har varit förtroendevald i några år. För mig är det viktigt att göra vårt yrke som skolsköterska synligt i skolans värld. Viktigt att vara med och påverka på olika nivåer i skolans organisation.


Jessica Antonsson, Göteborgs stad

Jag tycker att det är självklart att vara med i facket för att engagemang är viktigt. Att jobba för att påverka sina arbetsvilkor tillsammans med medlemmar och andra förtroendevalda är väldigt givande. Tillsammans är vi starka!


Annika Andersson Glemring, Trollhättans stad

Jag är förtroendevald för att det är viktigt att kunna påverka arbetsmiljön genom att ta upp frågan i samverkansgrupperna. Mina påverkansmöjligeter på min arbetssituation gynnar både mig som arbetstagare och eleverna. Det är viktigt med träffar för att sammansvetsa skolsköterskegruppen och bli starkare tillsammans.


Åsa Sundin, Göteborgs stad

Uppdraget som förtroendevald skolsköterska ger möjligheter att synliggöra skolsköterskeuppdraget och förtydliga uppdragets utmaningar i att bedriva medicinsk verksamhet i en pedagogisk kontext vilket medför framförallt arbetsmiljörelaterade konsekvenser. Vi behöver bli fler förtroendevalda skolsköterskor och befolka samverkan på flera nivåer för att inkluderas i vår organisation.

 

 

Förtroendevalda skolsköterskor avdelning Västra Götaland, nätverksträff november 2017.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!