Sjukvården - en omvänd bubbla

En bubblas kännetecken är en gas av någon form som innesluts i ett ämne med viss ytspänning. När gasens tryck eller yttre påverkan överstiger ämnets ytspänningsförmåga spricker bubblan. I media används begreppet bubbla ofta i samband med fastighetsmarknaden. Fastighetsbubblan kännetecknas av att vi köper fastigheter för mer pengar än det finns värde, vi betalar alltså mer pengar för något som är värt mindre. Detta går ett tag och sedan spricker bubblan. Låntagare sitter med fastigheter som i värde understiger de lån de tagit, så vill de sälja får de inte ut tillräckligt för att täcka sin skuld och konkursen står för dörren.
När det handlar om sjukvård gäller en omvänd bubbla.
Här har samhället under lång tid fått mer än det betalat för. Kostnaden för sjukvården med personal, lokaler, medicinsk teknik, material, läkemedel, undersökningar och lab-analyser, forskning och utveckling är avsevärt högre än den budget förvaltningar och övriga sjukvårdsaktörer tilldelas. När det handlar om omvårdnads- och medicinska handlingar finns det alltid en kvalitets aspekt. Väljer vi hela tiden den lägsta nivån av kvalitet blir det också resultatet av den vård vi bedriver och konsekvensen för patienten och ekonomin blir därefter. Det är nämligen dyrt att inte göra rätt från början.

Så vad händer när vi som anställda inom vården kräver jämställda löner, den ersättning vi har rätt till för utfört arbete, när varje sjuksköterska, läkare, undersköterska kräver sin fulla rast, kräver att få gå på rast utan att ha sökare och telefon i fickan, kräver att få gå hem när arbetsdagen är slut, kräver att inte behöva svara i telefon på sin fritid för att vara tillgänglig 24/7 för extra arbete?

Så vad händer när vi som anställda inom vården kräver de rätta förutsättningarna för att upprätthålla de krav våra lagar och författningar ställer på det jobb vi utför, kraven på en god och säker vård, på en jämlik vård, på en personcentrerad vård?

Så vad händer när alla säger ifrån och kräver lösningar på alla arbetsmiljöbrister som finns där bemanningen är för låg, kräver införande av processer och utvecklingsarbeten som legat i träda i fler år än någon kommer ihåg, kräver att få använda de läkemedel och behandlingsmetoder som utvecklats men bedöms för dyra?

Vad händer när alla inser att vi levererar för mycket, för ofta, till för många, för alldeles för lite?

Vad händer när trycket utifrån överstiger ytspänningen och sjukvårdens bubbla imploderar, nu när kraven överstiger resurserna?

Vi är alldeles för nära nu.

 

Lene Lorentzen

Förtroendevald Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!