Om att arbeta på natten

Vi måste vara medvetna om att vi jobbar mot den naturliga kroppsfunktionen. Kroppen är inte gjord för att vara vaken på natten och sova på dagen. Hur mycket vi än vänder på dygnet så anpassar sig inte kroppens funktioner till det.

susanne-roslund-nattblogg-nov-2016Att sova på dagen är inte detsamma som att sova på natten. Det är alltid svårt att efter tre nätter komma tillbaka till den normala dygnsrytmen igen. Flera av mina kollegor skulle aldrig klara ett nattjobb eftersom de måste få sina 8 timmar av god sömn varje natt för att fungera på jobbet.

Ibland kan jag bli skrämd av alla rapporter om hälsorisker med nattjobb. Stressforskningen har ju gång på gång visat alla de hälsorisker som skiftarbete medför. Störning av dygnsrytmen, trötthet och ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar och bröstcancer är bara några exempel…

Jag hade gärna jobbat lite mindre om ekonomin tillät det och vågar nog inte jobba i samma takt fram till 65 år. Försöker verkligen att ta extra väl hand om hälsan i form av dagliga promenader med dagsljus och är noga med att äta hälsosamt så att min kropp håller fram till pensionen. Men oavsett hur jag gör finns inte tiden där för återhämtning och det är det jag skulle behöva för att räcka hela yrkeslivet.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ha rätt bemanning och arbetstider som garanterar både vår hälsa och patientsäkerheten. Arbetsgivarna inom vårdsektorn måste ställa om. Inte bara för att jag och mina kollegor ska kunna behålla hälsan och orka ett helt arbetsliv, utan också för att varje patient har en självklar rätt till bästa möjliga vård.

/Susanne Roslund, nattarbetande sjuksköterska Göteborgs Stad

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!