Adjektiven räcker inte till för att beskriva hur illa jag tycker om Socialstyrelsens senaste föreskriftsförslag. Den där de vill öppna upp för delegering av läkemedel till undersköterskor inom slutenvården.

Ja, du hörde rätt!
Enligt det här förslaget vill Socialstyrelsen alltså att undersköterskor som har en gymnasieutbildning, som förresten ser olika ut beroende på vilken skola du gått på, ska få iordningställa, administrera och överlämna läkemedel, även inom slutenvården. I samma mening som man föreslår detta säger man att många av de skador som uppstår i vården kan kopplas till användningen av läkemedel och att allvarliga vårdskador kan inträffa i samband med ordination, iordningställande och administrering av läkemedel. Motivet till denna förändring anges bland annat vara en ökad säkerhet för patienterna!
20160617_154944

För att vara den myndighet som utfärdar en sjuksköterskas legitimation är det djupt oroande att se vilken dålig insikt Socialstyrelsen verkar ha i de kunskaper en sjuksköterska måste behärska vad gäller just läkemedelshantering.

Det handlar ju förstås inte om tabletten i sig, det handlar om vad som är i tabletten eller infusionen, injektionen eller plåstret, vilken förväntad effekt den ska ha, vilka oväntade effekter den kan få och förmågan att ta hand om de oväntade effekterna om de uppstår. Är patienten i skick att ta in medicinen eller ska man helt avstå på grund av hur patienten mår för övrigt? Är patienten till och med i behov av något helt annat just nu? Listan kan göras lång och absolut inte rymmas inom två timmars webbutbildning gjord av SKL som föreslås vara lösningen. Sen kan man lägga till lite praktiska instruktioner också, för all del.

Detta är att göra narr av både sjuksköterskors kunskap och kompetens och patienters behov. Det är att sätta undersköterskor i en situation de inte alls är utbildade för eller har erfarenhet av. Det är raka motsatsen till patientsäkerhet.

I texten hänvisar man till att samhället sparar pengar på denna lösning, då undersköterskor är billigare arbetskraft än sjuksköterskor. Detta får mig att ifrågasätta om Socialstyrelsen har glömt sin egen värdegrund där de hävdar att deras arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så vitt jag vet visar ingen forskning på att en delegering av läkemedelshanteringen till gymnasieutbildad personal ökar patientsäkerheten.

Detta förslag lyfter uppgiftsväxlingen och besparingsivern till en helt ny nivå, nivån av idioti!

/Lene Lorentzen


Kommentarer

  1. Håller med, fullständigt!
    Detta trots att jag inte är ssk, utan socionom o vård- o omsorgslärare., undervisar vuxna.
    Det fuskas mkt på en del håll, med kvaliteten på vård- och omsorgsutbildningen. Går verkligen inte att överlåta medicinhantering inom slutenvård till undersköterskor. Absolut inget ont om usk, många är mkt duktiga o ambitiösa och bör erbjudas utvecklingsmöjligheter inom sitt yrkesområde. Men det innebär inte att man är kunnig i läkemedelshantering. Farlig utveckling, att sänka kraven. /Maria O, lärare vård och omsorg

    1. Nivån på utbildningen till usk måste vara att jämföra med biträdesutbildningen förr. Jag har läst både till usk och ssk. På usk utbildningen lärde vi oss mycket om läkemedel och dess hantering och förväntad effekt. Det ingick i utbildni gen att dela medicin från medicinskåpet och vidare ut till pat. Även blodprovstagning, katetrar, i.m. inj. assistera läkare vid diverse undersökningar osv….i dag är usk osäkra och vågar inte ansvara för nåt. Ssk vågar inte heller delegera då usk utbildning i dag har sjunkit markant i status. Det blev inte mer fel förr än nu. Lyft usk status igen.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!