Internationella biomedicinska analytikerdagen 15 april

 

Biomedicinska analytiker är en yrkesgrupp som sällan uppmärksammas i den svenska sjukvården. Den 15 april firar vi vår yrkesdag med årets tema; patientsäkerhet. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma den centrala roll som Biomedicinska analytiker har för patientsäkerheten i den svenska sjukvården. Biomedicinska analytiker är en förutsättning för patientsäkerhet!

Diagnoser, behandlingar och uppföljning bygger på de provsvar vi tar fram. Även om vi sällan syns i vården är vårt arbete en garant för att rätt behandling ges.

 

Det är faktiskt så att 70% av alla diagnoser grundar sig på underlag från biomedicinska analyser. Resultatet ger läkaren förutsättning att kunna ställa diagnos, genomföra operationer och ge rätt behandling.Vi arbetar med olika typer av provtagning och analyser. Vi arbetar med att finna frånvaron, närvaron, utbredningen och orsaken till sjukdom.

 

Biomedicinska analytiker träffar inte alltid patienten, men med avancerad teknologi och yrkesskicklighet utgör yrkesgruppens precision och noggrannhet en garant för patientsäkerheten.

 

Vården måste precis som andra system i samhället använda den bästa kunskapen för att vi ska nå det allra bästa resultatet – både för varje individ och för samhället. En förutsättning för detta är att man inom alla vårdens områden är öppen för att ta emot nya arbetsmetoder och låta medarbetare utveckla sin kunskap i patientens tjänst. Biomedicinska analytiker behövs i Sveriges framtida sjukvård, då kravet på snabba och säkra diagnoser ökar.

Trots att vi är en yrkesgrupp som är mycket betydelsefulla för patientsäkerheten uppmärksammas vi sällan i den svenska sjukvården. Därför vill vi fira vår yrkesdag med att påtala vår betydelse för vården och patientsäkerheten.

Biomedicinska analytiker är nyckeln till diagnos, rätt diagnos ger säker vård!

BMA

Anne Karin Höglund ordförande Vårdförbundet Västra Götaland

Vivianne Johansson Biomedicinsk analytiker Södra Älvsborgs sjukhus

Emma Gustafsson Biomedicinsk analytiker Nu-sjukvården

Annika Corneliusson, Berit Johansson Biomedicinska analytiker Sahlgrenska Universitets sjukhuset

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!