Personalens kompetens nyckeln till hög överlevnad vid ECMO-behandling.

Detta påstående kan vi läsa på Vårdfokus den 5/10 och det baseras på överläkaren Björn Frenckners beskrivning av ECMO behandlingen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

(ECMO står för Extra-Corporeal Membran Oxygenering, vilket betyder syresättning utanför kroppen genom en konstgjord lunga. )

Jasså…..kanske vi säger som sjukvårdspersonal. För oss är det nämligen en självklarhet att det är personalens kompetens som leder till god vård med bra resultat. Det verkar det dock inte vara för resten av samhället, anställande arbetsgivare eller beslutande politiker. Så i ytterligare ett försök att slå fast denna sanning påstår jag följande:

 

att patienten får rätt omvårdnad, rätt mediciner, i rätt tid med rätt information är beroende av sjuksköterskans kompetens.

…att patientens behandling baseras på rätt analyser och korrekta provsvar beror på den biomedicinska analytikerns kompetens.

att den födande mamman känner sig trygg, får god omvårdnad och blir förlöst på ett säkert sätt är beroende av barnmorskans kompetens.

att patienten får rätt omvårdnad under undersökningen och att röntgenbilderna blir av bästa möjliga kvalitet är beroende av röntgensjuksköterskans kompetens.

Som alla förstår kan denna lista göras en mil lång och inkludera alla vårdens olika yrkeskategorier med alla specialiteter och funktioner. Läkemedel, medicinsk teknik, lokaler, utrustning och materiel är endast komplement till personalens yrkesutövande.

Grundbulten i god och säker vård är kompetent personal.

Så till politiker som ”vädjar” till sjuksköterskor att komma tillbaka och till arbetsgivare som gör ”allt” för att rekrytera och ändå envisas med att erbjuda 23 500kr som ingångslön vill jag påstå följande:

Ni tar inte situationen på allvar.

Ni är inte längre trovärdiga.

Ni vill inte längre patientens bästa.

 

Lene Lorentzen

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!