Vård kostar, så enkelt är det

Skrivet av Robin Åberg

3 september 2015

Västbloggen

I våras träffades en försvarsuppgörelse mellan regeringen, M, C och KD. Denna överenskommelse ger ÖB Sverker Göranson 10,2 miljarder ytterligare att spela med i höjda anslag de närmaste fyra åren. Efter 2020 väntar även nya satsningar på tio nya Gripen plan och en U-båt. ÖB påpekar att ”det ryska militära kroppsspråket blir alltmer utmanande” och konstaterar helt kallt ”Säkerhet kostar, så enkelt är det”.

Säkerhet måste vi ju ha, så det är bra.

I dagarna presenterade regeringen sin skolsatsning med 5 miljarder i ett paket. Detta ska användas till höjda lärarlöner, kunskapslyft för landets lärare och stöd till skolor med låga studieresultat. Enligt utbildningsminister Fridolin är den största satsningen att staten hjälper parterna att kunna höja lönerna.

Utbildning måste vi ju ha, så det är bra.

Så nu gnuggar jag händerna och väntar med spänning på dagen som snart måste komma. Dagen där sjukvårdsministern öppnar plånboken till vårdens favör. Vi kan ju använda oss av ÖB’s retorik och säga att det ”mikrobiologiska kroppsspråket blir alltmer utmanande” i form av fler multiresistenta bakterier, den psykiska ohälsan i befolkningen ökar markant samtidigt som det blir allt svårare att hitta personal som vill arbeta på våra sjukhus.  Så vill man ha personal som kan flyga ÖB’s Gripen-plan och styra hans nya U-båt och vill man ha personal i skolorna som med sina nya höjda löner kan utbilda våra unga så får man lätta på plånboken ytterligare en gång. Denna gång måste pengarna gå till att höja löner för Vårdförbundets medlemmar, införa Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och gärna bättre IT-system som underlättar istället för att försvårar arbetet för personalen. Utan sjukvård kollapsar både försvar och skola.

För vet ni…Vård kostar, så enkelt är det!

Lene Lorentzen

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!