Förbättrat läge eller falsk propaganda?

Någonstans i april börjar det, rapporterna om vårdplatser. Hur många finns det och hur många borde det finnas? Hur många ambulanser kan rulla och hur många ställs av? Hur många operationssalar kan hållas öppna och hur många har man stängt?

Journalister som frågar arbetsgivaren får ofta till svar att det är ett pågående arbete att rekrytera personal och att de inte kan säga hur det blir, men i dagsläget ser det ut si eller så. När det närmar sig juni kommer arbetsgivaren ofta med positiva prognoser, att nu ser de ett förbättrat läge. Det betyder för dem att fler vårdplatser, ambulanser, operationssalar finns tillgängliga än man tidigare trott. Men vad betyder det för oss som personal och för patienterna?

Bakom detta förbättrade läge ligger följande:
1. Fler patienter per sjuksköterska.
2. Nya kollegor direkt från skolan som borde ha strukturerad introduktion och upplärning men istället måste fylla en van sjuksköterskas skor.
3. Förändrad kompetensmix. Två sjuksköterskor och en undersköterska blir över sommaren en sjuksköterska och två undersköterskor.
4. Två sjuksköterskor på kvällar, helger och nätter blir istället en sjuksköterska, med ingen möjlighet till avlösning för rast eller någon att fråga.
5. Arbetstagare flyttar sin semester till annan tid på året, blir då utan sin välbehövliga semester.
6. Arbetstagare tar extra arbetspass utöver sitt arbetstidsmått, får då ej sin återhämtning.
7. Ambulanssjukvårdare som kör ambulanser, byts ut mot militärer.
8. Inom psykiatrin ska sjuksköterskan inte bara ansvara för en avdelning utan kanske två eller tre.

OM arbetsgivaren verkligen tror att detta arbetssätt är patientsäkert, varför arbetar vi inte så hela året?

KAN man hävda att en vårdplats är en vårdplats när man så drastiskt ändrar förutsättningarna?

OM jag köper ett chassi till en bil utan motor, drivmedel och elsystem, har jag då en bil?

Arbetsgivare!
Tala klarspråk och säg sanningen!
Vänd er uppåt och kräv förutsättningarna för att hitta lösningar som upprätthåller arbetsrättsliga villkor, en god arbetsmiljö och därmed en god vårdmiljö för både personal och patient.

Året om.
Lene Lorentzen
Operationssjuksköterska

 


Kommentarer

  1. Tror att det börjar bli dags att driva en kampanj där vi sjuksköterskor och VF uppmanar människor att vägra sjuksköterskeutbildning innan vi garanteras en ingångslön på minst 26000 i 2015 års penningvärde och minst en fördubblad lön över arbetslivstid, där ingångslönen uppgraderas varje år med minst inflationen.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!