Hur är det att jobba som biomedicinska analytiker på Nuklearmedicin?

bma_6Jag hade redan läst ett år på biologiprogrammet i Irak och tänkte nu fortsätta inom samma område, när jag kom till Sverige. Jag har jobbat med människor hela mitt liv och ville fortsätta med det.  Jag valde därför Biomedicinsk analytikerutbildningen eftersom den är en blandning mellan teknik och undersökningar av människor, direkt och indirekt. Efter första studieåret föll valet på klinisk fysiologi inriktningen, där man arbetar med stor närhet till patienterna, något jag önskar.

Nu arbetar jag på Nuklearmedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus och varje dag är en ny utmaning med varierande arbetsuppgifter.

Biomedicinsk analytiker på Nuklearmedicin
Södra Älvsborgs Sjukhus

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!