Färdigvårdad….
Ett begrepp som används av oss i sjukvården.
Det är när sjukvården (läs sjukhuset) har gjort det som du som patient har behövt hjälp med och förhoppningsvis fått hjälp med.

Det är enkelt när du har problem med en blindtarm eller ett brutet ben. Du blir omhändertagen och blindtarmen eller benet opereras och du blir återställd/färdigvårdad.

Sedan har vi de som oftast är äldre och ofta har mer än en sjukdom. Oftast har de svårt att klara sig själva i sitt eget hem….

Färdigvårdad behöver inte innebära att man är utan behov av hjälp. Det är bara det att sjukhusets akutsjukvård har gjort det som de kan och nu ska någon annan ta över. För så är det i Sverige, ett problem med hälsan eller en sjukdom kan behandlas av fler än en vårdgivare.

Vårdgivare ett fantastiskt ord. Jag är vårdgivaren när jag ger vård. Men i byrokratsammanhang så är det vem som ansvarar för att vård ges till patienten. I mitt fall VästraGötalandsregionen, så länge patienten inte är färdigvårdad.

Är patienten färdigvårdad är det kommunens ansvar att ta hand om sina innevånares behov av vård. Så är det ända sedan ÄDEL-reformen genomfördes någon gång på 90-talet. Då har kommunen 5 arbetsdagar på sig att ”ta hem” patienten.
Men det är inte säkert att kommunen har plats eller resurser att ”ta hem” sin patient. Patienten blir liggande kvar på akutsjukvårdsavdelningarna, sjukhussängen som behövs till andra patienter förblir upptagen. Följden blir att de patienter som söker vård via sjukhuset akutmottagningar inte kan få en riktig säng alt får ligga i sjukhusets korridorer som en ”överbeläggning”.

Vems är problemet?
Kommunpolitikerns eller sjukhuspolitikerns?

Som patient eller anhörig är det ointressant om man är färdigvårdad eller inte.
Som patient eller som anhörig ska man ha rätt att få den vård man behöver utan att tänka på om man är färdigvårdad eller inte!

Detta just eftersom man som patient mycket väl fortfarande kan behöva omfattande vård.

Det enda som jag önskar, ffa innan mina föräldrar blir så gamla och sjuka att de riskerar att bli ”färdigvårdade”, är att det finns EN plan för hur patienten ska få den hjälp de behöver och inte flera!

Fundera på om ÄDEL reformen verkligen blev ädel för alla!


Kommentarer

  1. Ja, det blev den! Vård och omsorg ska erbjudas i hemmet. Det är det ”ädla”i reformen, att inte behöva leva sitt liv på en långvårdsklinik!
    Men, det behövs mer utbyggd hemsjukvård, fler geriatriker, mer hemtjänst och andra alternativa boendeformer än bara egen lgh o hemtjänst el äldreboende. Förmodligen nån form av ”äldrevårdcentraler” också.Det kostar resurser, självklart, men billigare än akutsjukvård!!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!