Ansar man trädet i rötterna?

Skrivet av Tina Kall

20 oktober 2014

Västbloggen

Om trädkronan växt sig för stor, vad gör man?

Ansar man trädet i rötterna eller ansar man i trädkronan?

Stödfunktioner och kringorganisationer har växt sig större och större inom hälso- och sjukvårdssektorn. Jag vill likna det med att ha en bokhylla som upptas utav ett enormt bokstöd på 75%  som stödjer en bok som enbart tar upp 25% procent.

Verksamheterna har blivit så slimmade att de människor som arbetar med direkt patientkontakt har bara blivit färre och färre. Man talar i termer som minibemanning, sommarbemanning etc.

 I stödorganisationen runt omkring verkar det dock inte finnas något som heter minibemanning, eller?

Betänk vad som händer om man kapar ett träd vid rötterna istället för i trädkronan om man vill att den passar stammen och sin omgivning lite bättre? 

Inte behöver man ett livfullt barns fantasi för att förstå att trädet dör,bild eller?

Kapa trädet  vid rötterna, är det inte det som skett de senare åren inom hälso- och sjukvårdssektorn?

Behöver det anställas en Arborist på HR/personalavdelningarna?

Kanske en sista nyrekrytering som skulle göra skillnad i rätt riktning?

Arborister arbetar nämligen för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.

När man arbetar med att beskära träd, finns det nämligen flera aspekter att ta ställning till. Man måste se till att arbetet man utför gynnar omgivningen på bästa sätt. Man måste se på träden som levande individer där inget träd är det andra likt. Trädens perspektiv är en viktig del, om inte den viktigaste. En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och riskanalys är viktiga områden.

En arborist kanske inte kan så mycket om Hälso- och sjukvård men verkar ändå i sitt arbetssätt ha ett perspektiv som verkligen behövs, men tyvärr verkar saknas i vår bransch.

 Eller vad tycker ni?

Ska det krävas en arborist för att stoppa skövlingen av hälso- och sjukvårdens rötter?

”En generation planterar träden, nästa sitter i dess skugga.”

(Kinesiskt ordspråk)

Tina K

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!