HLR på debatten?

Skrivet av Robin Åberg

20 augusti 2014

Västbloggen

Det har gått hett till i sommar. Inte bara att det varit en fantastiskt varm sommar med många chanser till sol och bad. Det har varit en het sommar på våra sjukhus och även Västbloggen har varit i hetluften.  Hela sommaren har vi ju som utlovat bloggat på temat ”Sommar i slutenvården”. Vi har fått direktrapporter och reflexioner från våra stora sjukhus runt om i regionen med hjälp av våra eminenta sommarbloggare på NU, SKAS, SÄS och SU!

Responsen har varit över all förväntan. Matildas gästblogg med direktrapport från Sahlgrenskas akut dominerade under några dagar det svenska nyhetsflödet såväl social media som gammelmedia och nådde ända fram till Göran Hägglunds hängmatta. Dessutom följs hennes gästblogg med massor av intressanta kommentarer från folk i branschen. Matildas mod att våga prata om hennes upplevelse var genuint och äkta. Hon satte ord på vad många av våra medlemmar känner och upplever utan att få sin röst hörd. Flera medlemmar har sedan valt att vända sig till Västbloggen med ”sin” berättelse för att de just vill göra sin röst hörd.

Västbloggen tar och väcker debatten!

Nu när sommaren lider mot sitt slut sätter vi en slutpunkt med vårt tema” Sommar i slutenvården” och går in i en valspurt på supervalåret 2014.

Vårdförbundet är en aktör  inom politiken. Vi driver våra frågor för att gynna våra medlemmar och där de verkar i vårdmiljön. I vårdmiljön är det inte ”bara” en patient eller ”bara” våra medlemmar utan det är patient och teamet kring denne.  Vår arbetsmiljö är nära kopplad till patientsäkerheten och vårdmiljön är ett tydligt begrepp som beskriver detta.

Till supervalåret 2014 har Vårdförbundet tagit fram trycksaken ”2 måsten i vårdpolitiken”, 2måsten jpeg

 här finns kontentan av det vi vill lyfta inför valet. Också här blir det tydligt hur våra professioners villkor står i nära förbindelse med allmänhetens intresse av en god och säker vård.

Men Vårdförbundet kan ju inte ensamt debattera vården!

Vi efterlyser mera fart i debatten!

Vikten av att politikerna tar debatten påverkar också det i förlängningen patientsäkerheten. En fråga som vården, som berör en så väldigt massa människor, kan väl knappast vara död? Eller har den fått hjärtstopp efter en het sommar? Behöver vi återuppliva debatten? HLR? En hjärtstartare någon? Hur ska vi annars få upp våra frågor på valspurtens startlinje.

Med goda möjligheter till en bra yrkesintroduktion, möjlighet att vidareutbilda sig och en jämställd livslön blir förutsättningarna för dem som ska ge den goda vården så mycket bättre. Likaledes blir det nästintill en omöjlighet att ge en god vård utan att förutsättningarna för det finns.

Vi efterlyser politiker som vill och vågar berätta vart de vill ta vägen med vården och hur de tänkt att våra medlemmar ska ha det framöver på arbetet.  Vi efterlyser politiker med tydliga vallöften, som tar ansvar för de vallöften man ger.

 

Marianne & Robin

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!