Sjukvården – ingen valfråga?

Skrivet av Marianne Brindbergs

23 juli 2014

Västbloggen

Varför uppnår sjukvårdsfrågan inte riktigt valfrågestatus? Än så länge handlar det om skola, försvar och arbetslinjen. Skola, för att våra resultat sjunker i jämförelse med andra länder vilket påverkar Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. Försvaret, av den självklara anledningen att Rysslands agerande på Krim har gjort oss alla nervösa och tvingar oss omvärdera vår nationella säkerhet. Arbetslinjen är ju regeringens mantra och svar på alla frågor om utanförskap, tillväxt och den svenska välfärden.

Men sjukvården då? Varför platsar den inte riktigt bland dessa andra toppvalfrågor? Är det för att den bara kostar och inte producerar något?

Jag vill hävda motsatsen. Sjukvårdens produkt heter ”den färdigbehandlade människan”. Den färdigbehandlade människan är oftast arbetsför och kan därför arbeta och betala skatt. Hen belastar inte försäkringskassan genom bidragsbehov i form av sjukpenning. Den färdigbehandlade människan behöver ingen vårdplats på våra slimmade sjukhus och ingen insats från sjuksköterskorna i kommunen. Hen finns också i ett sammanhang i samhället som bidrar genom familjebildning, ideellt föreningsengagemang, grannsamverkan och kanske till och med politiskt engagemang.

Men när sjukvården förvägras de grundläggande budgetmedel som krävs för att hålla våra sjukhus och kommuner med personal sjunker givetvis förmågan att producera. När inte behoven av allmän och specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor kan tillgodoses förlängs vårdköerna och vårdtiden och den sjuka människans tillstånd riskerar att förvärras och därigenom leda till ännu större behov av vård.

Att en fungerande sjukvård i allra högsta grad är en samhällsbärande funktion är det ingen tvekan om. Att en dysfunktionell sjukvård är ett ekonomiskt slukhål är ställt utom allt tvivel. Så att som våra politiker likt strutsen stoppa huvudet i sanden och vägra prata om de brister som finns i Sveriges förmåga att producera färdigbehandlade människor är inget annat än en skymf mot befolkningen. Att sedan i regeringsställning hävda att man tar ansvar för Sveriges finanser och som opposition hävda att man vill ta ansvar för Sveriges finanser utan att adressera sjukvårdsfrågan gör tyvärr att inget regerings alternativ blir trovärdigt.

Vill politikerna ha våra röster i september? Börja prata sjukvård.

Lene Lorentzen

Operationssjuksköterska

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!