Sommaren är kort, det mesta jobbas bort

Nu är den sköna sommaren här och med denna övertid, dubbelpass, beordringar, stress och dålig arbetsmiljö för många av oss och våra kollegor. Att jobba som sjuksköterska i ett av de mest välbesökta turistlandskapen under sommaren innebär tuffa tider. Patientflödet ökar, samtidigt som vi går in i sommaren med många pass som ännu inte är täckta på arbetsplatsen. Som sjuksköterska har man alltid patienten i centrum och patientsäkerheten är vår ledstjärna, men detta sker ibland på bekostnad av det egna välmåendet och det sociala livet.

Sjuksköterskor på NU sjukvårdens avdelningar gör sommar efter sommar ett helt fantastiskt jobb, men är det rimligt att klara av att jobba under dessa förhållanden? När vi går till jobbet på morgonen finns en oro i magen som mal, vi vet aldrig om vi kan komma hem vid arbetstidens slut. Blir det sjukdom finns risk för beordring och arbete hela dagen och/eller nattjänstgöring. Varje år när sommaren kommer är det samma visa. Måste det vara så här att jobba inom vården? Är det detta människor får räkna med om de utbildar sig till sjuksköterskor?

Jag säger som Sverker Olofsson i  Plus: skall det va på detta viset??

 När Sommar-Sverige går på semester och vilar upp sig så ökar vår arbetsbörda till minst det dubbla. Några kommer redan denna vecka tillbaka i arbete efter en semester som började i början av juni, innan barnen fått sommarlov och partnern har sin semester. Med tanke på denna arbetssituation, vårt löneläge, våra arbetstider och övrig arbetsmiljö så är det inte så konstigt att många unga väljer bort att jobba inom vården. Detta är synd på intressanta, viktiga och givande yrken. Hur skall vi göra för att få nytillskott till våra professioner samtidigt som man behåller den kompetens som finns?

Vi har ett grannland mycket nära oss som erbjuder mer i lön, bättre arbetsmiljö och kortare arbetsvecka. Det är många sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med stort kunnande och kompetens som idag väljer att jobba i Norge.

Jag säger som Martin Luther King – Jag har en dröm!! Tänk om våra arbetsgivare runt om i landet kunde sätta sig ner, slå sina kloka huvuden ihop och tänka till om:

  1. Hur skall vi få våra unga att vilja utbilda sig till vårdyrken?
  2. Hur skall vi göra för att få behålla kompetensen?
  3. Hur skall vi göra för att ge en patientsäker vård till våra medborgare?

Nu skall vi skapa framtidens vård och lösningen är att ge förutsättningar till ett hållbart yrkesliv genom bra arbetsmiljö, bra arbetstider och en lön som motsvarar den utbildning och kompetens som finns i våra yrkesgrupper!! 

Med önskan om en fortsatt varm och solig sommar till alla våra hjältar i vården.

 Maria Franzén på NU

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!