Tävlingen: "Lägst bemanning vinner".

Det känns som om det finns en intern tävling mellan Sveriges sjukhus. Den med lägst bemanning/patient vinner. En annan gren är den som har flest stabspersonal/patient, också mycket attraktivt pris att hämta här. För att inte tala om det prestigefulla arbetsgivarpriset som verkar gå till den verksamhetschef eller enhetschef som kan komma på den mest påhittiga tolkningen av Semesterlagen kontra Föräldraledighetslagen.

Skulle vilja säga till SKL och alla beslutsfattare inom sjukvården, ibland kanske lösningen är precis så lätt som den ser ut. Ibland kanske problemet med bedrövlig arbetsmiljö, patientosäkerhet, långa vårdtider, dålig tillgänglighet och långa köer skulle vara avhjälpt med något så simpelt som ökad bemanning. Att öka stabspersonal med kvalitetsutvecklare, HR-strateger, stödfunktioner av alla de slag är förmodligen dyrare än att anställa två sjuksköterskor på en avdelning, i och med att det inte löser något.

Bara för att ett problem belyses i ett diagram gör inte att det försvinner. Bara för att vi kan se i statistiken hur många som inte får ut sin rast, sin flex, sin komp, sin semester gör inte att situationen blir bättre. Men om det fanns tillräckligt med personal runt patienterna för att göra det som vården handlar om, att vårda, skulle chansen till förbättringar öka avsevärt.

Patienten i fokus, visst var det så?

Lene Lorentzen

SKAS

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!