Biomedicinska analytiker – förena er!

Varför är biomedicinska analytiker så svåra att ena? Svaren till denna fråga är många men det borde ändå vara möjligt. Tillsammans är vi starkare! Men hur kommer vi dit?

För det första finns det två inriktningar på biomedicinska analytikerutbildningen på flera av landets högskolor. Dels har vi inriktning laboratoriemedicin, dels inriktning klinisk fysiologi. Laboratoriemedicinarna jobbar ofta mer med olika typer av prover, t.ex. blodprover, urinprover eller vävnadsbiopsier o.s.v. som kommer in till laboratoriet medan fysiologerna jobbar närmare patienterna med ultraljudsundersökningar på hjärta, kärl och njurar eller lungfysiologiska undersökningar m.m.

Min erfarenhet är att istället för att vara stolta över vår gemensamma yrkestitel och jobba för att synas tillsammans så uppstår istället konkurrens och avundsjuka mellan dessa två grupper. Det är ju helt galet! Jag tror att det beror på att vi vet för lite om varandra, men hur ska vi ändra på detta? Om vi träffades mer och var beroende av varandra i yrkeslivet skulle nog även förståelsen mellan grupperna öka.

Jag önskar att alla biomedicinska analytiker kunde samlas under ett och samma paraply, oavsett vilken typ av verksamhet man jobbar i.

Jag har valt Vårdförbundet!

Anita Viskari
Biomedicinsk analytiker
Förtroendevald
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Klinisk kemi, Enhet 5, Genanalys


Kommentarer

 1. Hm…
  Det som beskrivs om avundsjukan har jag inte märkt under de åren jag jobbat som BMA-klinisk fysiolog.
  Snarare okunskap om vad varje inriktning gör.
  Båda inriktningarna läste gemensamt första året, därefter valde alla inriktning andra året. Det är inget av dessa inriktningarna är bättre eller sämre. Båda är minst lika viktiga och bra i sjukvården.

 2. Detta var intressant. Jag har inte uppmärksammat denna konkurens/avundsjuka vare sig när jag arbetade på labb eller i mitt nuvarande uppdrag. Kanske får jag ställa litet frågor kring detta utifall jag missat något väsentligt.

 3. Inte heller jag har märkt av någon avundsjuka mellan de olika inriktningarna. Vi fackliga har tvärtom ett mycket bra samarbete i NU-sjukvården.

  Min oro ligger istället i konkurensen mellan de som valt att gå över till Naturvetarna och vi som stannar kvar hos Vårdförbundet. En splittrad arbetsgrupp är en svag arbetsgrupp! Speciellt nu när det är lönetider.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!