Rast- skall alla ha det?

Arbetstidslagen är en skyddslag. Det råder ingen tvekan om.  Hamnade på ett för mig oplanerat möte med ambulansen på SU. Det blev ett passapåläge för mig som har andra frågor på mitt bord och för att vidga mina cirklar. Något som fått mig och fundera lite extra på är varför det är så viktigt att de som kör grus, kör buss eller transporterar brev har så tydliga regler när det gäller vila, körtider och rast. De har till och med färdskrivare som registrerar om du bryter mot detta. Det måste väl finns en orsak?

Läser för skojs skull vad som skrivs på Transportstyrelsens hemsida om regler vid körtider och vilotider.  De har även betonat varför de har skrivit om just det. Reglerna har tre huvudsyften:

  • De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.
  • De ska ge förarna en god social situation.
  • De ska bidra till ökad trafiksäkerhet.

Läser vidare om vad som skrivs vad för olika definitioner Transportstyrelsen har kring vila och körtider. Några axplock  av punkterna som jag studsade på.

 

  • Körperiod En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten. 
  • Rast Föraren ska ta minst 45 minuters sammanhängande rast under eller efter en körperiod. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den andra delen, som ska ligga sist, måste vara minst 30 minuter.
  • Körtid: Körtiden får vara längst 9 timmar per dag. Högst två gånger i veckan får körtiden utsträckas till 10 timmar

 

Funderar vidare vad som gäller för våra kollegor i ambulans. Ni vet de där som kör med högt adrenalinpåslag, är mitt i olycksfall, tar hand om gamla och förvirrade människor, hjärtstillestånd, frakturer, aggressiva och på tända människor som är skadade på ett eller annat sätt, har mer än 9 timmars arbetspass osv…

 

Foto-_Polisen1

 

Googlade in på  Socialstyrelsen hemsida för att få upplysning. Det är nu det blir grus i mitt maskineri…

Där finns det upplysning vad som gäller kompetens, utrustning , hur ambulansen skall vara markerad etc. Gör några försök till att googla vidare för att bringa ljus varför de som arbetar i ambulans på SU inte skall ha rast. Hittar inte det! Någon som vet?  Dela med er med den kunskapen till mig isåfall, snälla! På Transportstyrelsen var det lätt som en plätt att hitta vad som gäller.

 

För att citera vår ombudsman Lars Swantesson om vård i ambulans är att ” Vården som bedrivs i ambulans är akut men anställningen som sjuksköterska i ambulans är tillsvidare” Ett annat citat som fastnat från den gode mannen är ”Det är så  viktigt att de som kör grus har rast efter 2 timmar men de som kör människor skall inte ha”  

Lars Swantesson
Lars Swantesson

 

Vårdförbundet arbetar just nu för att våra medlemmar skall ha ”Rätten till hållbart arbetsliv” Det känns gott för mig att veta efter mötet med  ambulansen  på SU att medlemmarna förstått att Vårdförbundet tycker det är viktigt för dem med.

Eller för att citera styrelseledamoten  Tina Kall som  är sjuksköterska i ambulans ” I den grå vardagen skall rast/måltidsuppehåll  vara lika självklart för oss som arbetar i ambulans som för alla andra aktiva i yrkeslivet! Vid katastrofer eller allvarlig händelse finns det inte en medarbetare inom ambulanssjukvården som inte skulle släppa besticken eller ens komma på idén att kräva rast!

Marianne Brindbergs

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!