Inflytande och utveckling ger sjuksköterskor mer livsbalans

Jag måste få rekommendera en sida på nätet:
www.suntliv.nu
Det är de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta som står bakom sidan.  Den 10 december 2013 publicerade de:

Bättre livsbalans med inflytande och utvecklingsmöjligheter

Författaren Eva Ekelöf hänvisar till en studie om sjuksköterskors arbetsvillkor i Europa. Även svenska sjuksköterskor har ingått i undersökningen. Målet med undersökningen är att ta reda på vad man kan göra åt den sjuksköterskebrist som finns och som verkar bli allt värre.
Många lämnar sitt yrke, av olika skäl: arbetssituation, lön, konflikt mellan arbetsliv och privatliv.

När det gäller konflikten mellan arbetsliv och privatliv så är det enligt studien tre faktorer som får sjuksköterskor att fundera på värdet att vara kvar i vården.

1. Känner sjuksköterskorna sig delaktiga i de beslut som tas på sjukhuset?
2. Är bemanningen tillräcklig för att sjuksköterskorna ska kunna göra sitt jobb?
3. Har sjuksköterskorna möjligheter att utvecklas på jobbet och göra karriär?

De tre frågorna kan sammanfattas i: Rätten till hållbart arbetsliv.
Känner jag inte att min kunskap tas tillvara och att jag inte får vara delaktig i de beslut som tas på sjukhuset?
Går jag hem efter avslutat arbetspass med samvetsstress för att jag inte har räckt till, kunnat göra det som jag vet att patienterna skulle behöva, men som jag tvingats prioritera bort för att ta hand om en annan patient som varit mer akut?
Finns det ingen möjlighet för mig att bli specialist på min enhet eller är kompetensutvecklingen eftersatt då det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor för att släppa någon på utbildning?

Svar på frågorna ovan är frågor som Vårdförbundet arbetar för!
Att sjuksköterskors kompetens ska tas tillvara när beslut fattas.
Att bemanningen är tillräcklig på avdelningar/mott så att sjuksköterskor kan göra det de är ytterst kompetenta att göra.
Att sjuksköterskor har rätt till betald specialistutbildning och att kompetensutvecklig premieras.

Det bidrar till ett hållbart arbetsliv där våra medlemmar orkar och känner det meningsfullt att vara kvar i vården

Så politiker och arbetsgivare i SKL och Pacta; läs artikeln och reflektera.

Ps Förslagen är hållbara även för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor! DS.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!