Håll två tankar i huvudet

På 20 år har extrem fattigdom halverats! Det har minskat från 40% till 20%. Det hade jag ingen aning om. Inte heller att 80 % alla 1-åringar i världen får mässlingvaccin. Jag vet numer att flickor i snitt går 7 år  i skolan . I Bangladesh har nästan kvinnor och män lika lång skolgång.

 

Jag lyssnar på P1 och Hans Rosling som sändes vid jul.  Till mig strömmar kunskap om hur det står till i världen. Jag får kunskap genom statistik och vet lite mer.

 

Han tar död på myter.

Det föds mer barn i Sverige än i muslimska Iran och katolska Brasilien, antal barn har minskat i Asien. Jag känner att världen ändras till det bättre….men!

Unga framgångsrika kvinnor i Asien väljer bort barn. De har framgång i yrkeslivet men när det gäller jämställdhet är det sämre ställt.

 

De patriarkala i samhället är starkt. Visst får kvinnor utbildning och är framgångsrika men inte i hemmet.

Han refererar till Malala, den unga muslimska kvinnan från Pakistan som blev skjuten i huvudet bara för att hon ville gå i skolan. Främsta orsaken till att både flickor och pojkar inte går i skolan är att de måste arbeta pga. fattigdom och den andra orsaken är enligt Malala kulturella tabun som minskar flickors möjligheter att gå i skolan även om det är möjligt.

Malala 2

 

Hans Rosling säger att skolgång inte är ett mått på jämställdhet, snarare tvärtom. Kvinnor får inte utbilda sig inom högre studier, ta det arbete de vill, hotas av våld, våldtäkt och tvingas gifta sig än tidigare.

 

Han menar på att jämställdhet är en separat kamp vid sidan om rätt till utbildning, demokrati och ekonomiska framsteg.  Vanligaste orsaken till dödsfall för kvinnor mellan 15 och 19 år i världen är självmord. I Vietnam är inte orsaken till självmord djup depression utan ångest och förtvivlan över att inte kunna bestämma över sig själv. Självmord är den yttersta protesten över det oacceptabla.

 

Hans sista ord ”Håll två tankar i huvudet, världen har blivit bättre men den är inte bra”

 

Det som ringer i huvudet på mig efter programmet är inte att vi har gjort stora framsteg med minskad barnadödlighet, minskad extrem fattigdom samt att flickor och pojkar går mer i skolan.

Istället ringer det att den separata kampen om jämställdhet som verkar vara en svårare nöt att knäcka. För här gäller det att ge plats till någon annan. Makt som förskjuts och makt som skall delas.

Ge plats och ta plats!

För läkarstudenterna i Örebro är det att protestera över att sjuksköterskestudenterna inte har samma villkor som dem.  Sjuksköterskestudenterna HAR protesterat. https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Debattartiklar/Ar-lakarstudenter-viktigare-an-sjukskoterskestudenter/

 

Avlutar nästan som Hans Rosling ”Håll två tankar i huvudet, jämställdheten har blivit bättre i Sverige men den är inte bra”

Ha det bäst! Marianne Brindbergs

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!