Nu vill regionen skapa flexibla vårdplatser

I Metro den 16 september kunde man läsa om regionens planer för att klara av vårdbehovet i vinter. Vi vet att det blir sådana toppar varje år, men situationen i vintras var exceptionell, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) i artikeln.
Som förtroendevald för Vårdförbundet så uppmanar jag Gert-Inge att ta sig en tur ut på sjukhusen för att se att överbeläggningar inte är något exceptionellt som bara inträffar under vintern. Det har blivit en konstant på de flesta av regionens sjukhusavdelningar.

Lösningen på överbeläggningarna anser Gert-Inge är flexibla vårdavdelningar. Så regionstyrelsen har fått i uppgift att titta på om det är möjligt att skapa flexibla vårdplatser på sjukhusen så att man snabbt kan öppna fler vårdplatser om situationen blir akut.

Den lösningen har vi haft på SU i ett antal år. Det heter Vårdavdelning i Beredskap. En vårdavdelning per sjukhustomt som står tom, men som under kort tid ska kunna bemannas och utrustas.
Men nu kommer det komplexa: Att bemanna avdelningen. Man tar personal från befintliga grannavdelningar, avdelningar som sliter med för låg bemanning redan. Därifrån förväntas man släppa kollegor som ska bemanna upp den flexibla avdelningen.

Det blir som Wikipedias beskrivning; en allmänt använd term för hur mycket ett material kan böjas eller tänjas. Det används även för att beskriva hur en person eller ett verktyg kan anpassas till att utföra olika arbeten/funktioner.File:Överspagat.jpg
Personalen ska bli ännu mer flexibel, böjbar, tänjbar för att klara av ännu mer arbetsuppgifter när kollegor behöver användas på den flexibla vårdavdelningen.

Problemets lösning ligger närmare det som Jonas Andersson (Fp) beskriver i samma artikel:
– Flexibla vårdplatser låter väldigt bra i teorin. Men det är ju egentligen ingen brist på sängar som vi har, utan brist på personal som ska vårda patienterna i dem, säger Jonas Andersson.
– Den typen av beredskap bör finnas men i huvudsak måste ha en ordinarie vårdplatssituation som täcker behoven vi kan förvänta oss. Här och nu behöver vi öka med ett hundratal vårdplatser för att få en mer acceptabel situation.

Som det ser ut i vården i dag är det enligt min mening både en brist på sängar och på kompetent personal som har en anständig lön!
Vårdförbundet har en kampanj: Gå en dag i mina skor! Hör av er Jonas och Gert-Inge så får ni gå med och se våra medlemmars vardag på nära håll!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!