Demonstrera på barnmorskedagen 5/5!

Skrivet av Robin Åberg

30 april 2013

Västbloggen

Läs gästbloggare Christina Swartlings inlägg inför barnmorskedagen!

//Robin

”Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett.” sa Winston Churchill i sitt tal som premiärminister 13/5 1940.
Orden kan lätt associera till en förlossning, ur ett barnmorskeperspektiv.
För det allra mesta slutar förlossningen, med glädjetårar och barnskrik och en nybliven förväntansfull familj.

Barnmorskor är ett segt och uthålligt släkte. Ingen klagosång i första taget. Nu när barnmorskor börjar säga ifrån kan man misstänka att det har gått långt. Alldeles på tok för långt.
Mitt i stormens öga, när smärtan river och sliter i den födande kvinnan, står barnmorskan kvar. Uppmuntrande och medkännande, medicinskt kunnig och med ett professionellt förhållningssätt ansvarar hon för två liv.
Dvs om hon bara har en födande kvinna att ta hand om och inte två, eller i värsta fall fler.
Vem vill föda barn ensam och utlämnad? Vem vill ha en stressad barnmorska?

Granskningen som Riksrevisionen gjort pekar på att vård-Sverige har brister:                                                                                                                                       ”Forskning visar att en vård som sätter patienten i centrum leder till bättre vårdresultat och minskade kostnader för samhället. Samtidigt finns det undersökningar som visar att Sverige i jämförelse med andra länder uppvisar stora brister i det avseendet.
Det är därför viktigt att utveckla arbetet med de nationella riktlinjerna så att staten mer effektivt kan använda dem som ett sätt att främja ett patientperspektiv i vården” säger riksrevisor Gudrun Antemar.

( http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2013/Patienterna-bor-sattas-mer-i-centrum-i-arbetet-med-nationella-riktlinjer-/) 2013-04-23

Väl dokumenterad forskning visar också att antalet kejsarsnitt, interventioner som sugklocka och stora bristningar minskar om den födande kvinna har kontinuerligt stöd.
Barnmorskor är utomordentligt skickliga på att sätta patienten, kvinnan och den nyblivna familjen i centrum. Vi slår gärna knut på oss själva när vi springer mellan förlossningsrummen.
Är lösningen att säga upp sig eller att söka sig till bättre arbetsvillkor i grannlandet?
Sverige behöver barnmorskor, världen behöver barnmorskor!

På internationella barnmorskedagen 5/5 står vi upp för kvinnor och barn.
Göteborg Barnmorskesällskap inbjuder oss alla som kan och vill att delta i kampen för en säker förlossningsvård!
Nu är det nog! Vi kräver trygg och säker vård, en barnmorska per födande kvinna!

Samling kl.12 på Kungsportsplatsen i Göteborg, vid Kopparmärra. Tåg genom stan till Slottskogen där vi avslutar med picknick!

Christina Swartling leg barnmorska

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!