Överbeläggningar och statistik...

Skrivet av Martin Håland

11 april 2013

Västbloggen

Sjukhusen har nu rapporterat till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hur det ser ut med överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Fantastiskt, nu kommer det trovärdig statistik som kan refereras till i Ekot och andra nyhetskanaler… Men hur ska nu denna statistik tas om hand och vad kommer politiker och tjänstemän att göra åt problemet?

För det är ett problem!

Patienter tvingas ligga i korridorer, på expeditioner eller i dagrum. Något så enkelt som att påkalla uppmärksamhet som patient; att ”ringa på klockan” Den finns inte i korridoren. Personal som redan innan överbeläggningar hade fullt upp med att vårda de patienter som fanns på avdelningen. Våra medlemmar känner allt oftare av ”samvetsstress”. De känner att de inte räcker till för att göra det goda som de vill.

Vad säger 1 överbeläggning per 100 vårdplatser?

Västra Götaland har i statistiken ca 4 överbeläggningar per 100 vårdplatser, under januari och februari. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi enligt hemsidan ungefär 2000 vårdplatser. Lite matematik och svaret blir, ytterst ovetenskapligt framtaget,  80 patienter som inte får plats på en riktig vårdplats med rätt personal och rätt utrustning. En vanlig avdelning har 28 vårdplatser.

Med andra ord: närmare 3 vårdavdelningar saknas!

Det är val år nästa år.
Kommer sjukvården att hamna i fokus?
Valåret 2010 stod det på affischerna:”Max 1 timma på akuten”.
Vad kommer att stå på valaffischerna 2014? ”När du behöver vård, garanterar vi att du får en riktig vårdplats med rätt personal och rätt utrustning?!?” eller ”Inga patienter i korridoren?!?” eller ”Vi tar ansvar för en bra vårdmiljö, både för patienter och för vår personal?!?”

 

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu