Hur känns det att bli vald till förbundsstyrelsen?

Under kongressen (13-16 maj) blev Sophia Godau, som tidigare varit ordförande för Vårdförbundet student, vald till ledamot i förbundsstyrelsen. Därför vill vi från Vårdförbundet Student passa på att lyfta henne och höra hur hon tänker kring den kommande mandatperioden.

Hur känns det att ha blivit vald till förbundsstyrelsen?  

Det känns helt fantastiskt att ha blivit invald i förbundsstyrelsen, jag kommer vara väldigt mån om det förtroendet jag har fått av alla kongressombud och av de som nominerade mig. Jag har alltid tyckt att det strategiska och politiska arbetet i Vårdförbundet är utmanande och roligt och ser fram emot att få engagera mig ännu mer i det som förbundsstyrelseledamot.

Vilka frågor önskar du driva?  

Jag kommer i första hand driva de frågor som Kongressen har tagit beslut om – det är helt klart villkorsfrågorna och arbetsmiljön som stod i fokus under Kongressen. Våra medlemmar har en helt ohållbar arbetsmiljö just nu och det behöver vi fokusera på. Sedan har kompetensförsörjningen alltid legat mig extra varmt om hjärtat – har vi inte personal med rätt kompetens på rätt platsbrister patientsäkerheten. Jag kommer också göra mitt yttersta för att representera alla våra fyra professioner. Där kommer t ex vi biomedicinska analytiker att ha mycket att jobba med, då vår kompetens inom vården varken värdesätts eller avlönas i tillräckligt hög grad.

Hur har ditt engagemang i Vårdförbundet sett ut? 

Jag har varit väldigt aktiv i Vårdförbundet sedan jag började studera till biomedicinsk analytiker år 2016. Jag började då som studentrepresentant i Sundsvall och blev så småningom vald till ett förtroendeuppdrag som ledamot i avdelningsstyrelsen i Västernorrland. Samtidigt blev jag även vald först ett år till vice ordförande i Vårdförbundet Students nationella styrelse och sedan ett år till ordförande i densamma. Numera är jag vald till ledamot i avdelningsstyrelsen i Stockholm. En stund var jag även anställd som studentinformatör för att rekrytera studenter. Jag har även varit valberedare för Vårdförbundet Students styrelse i två år, varit aktiv i Vårdförbundets nätverk för biomedicinska analytiker och utöver detta engagerat mig på europeisk och internationell nivå för biomedicinska analytiker.

Hur vill du främja studenter i Vårdförbundet? 

Jag själv började ju engagera mig redan som student, vilket ledde till ett fortsatt engagemang i Vårdförbundet för mig. Studenterna är framtidens fackliga ledare och driver de otroligt viktiga utbildningsfrågorna för våra grundprofessioner. Jag skulle vilja främja studenterna i detta – att nyttja sitt medlemskap och sina påverkansmöjligheter. Studenterna är nämligen fullvärdiga medlemmar i Vårdförbundet. Jag kommer att ta med studenternas åsikter och värdefulla synpunkter i mitt uppdrag, det är ju de som kommer att jobba inom vården i framtiden. De är de som är studenter nu som kommer vara våra framtida kollegor. De behöver få rätt utbildning, rätt kompetens och en bra arbetsmiljö under sina studier – inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen! Det är frågor jag tänker att vi tillsammans behöver verka i.

Stort tack Sophia Godau och vi önskar dig lycka till i ditt nya uppdrag!

Studentstyrelsen våren 2022

PS. Sophia Godau har även skrivit ett blogginlägg om kongressen

Vad hände på Kongressen 2022?


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!