Vi vårdar människor - inte åsikter

Under påskhelgen har polisen fått utstå ursinningslöst våld. Både enskilda poliser, organisation och civila har drabbats. Poliser har skadats. Civila har skadats. Utrustning har förstörts och eldats upp. Polisen har som uppgift att värna om yttrandefriheten och för att göra det skyddar polisen demonstranter oavsett vilka åsikter demonstranterna har. Polisen skyddar inte åsikterna, polisen skyddar din rätt att uttrycka åsikterna.  

Linus Törneberg

Utan yttrandefrihet skulle inte Vårdförbundet Student kunna driva den här bloggen. Utan yttrandefrihet skulle vi inte kunna kritisera och ha olika åsikter. En av grunderna för en demokrati är yttrandefrihet.  

Flera av våra professioner samverkar med polisen i olika sammanhang. Vi samverkar och sätter patienterna i fokus. Vi samverkar för att kunna vårda och ta hand om personer som råkat illa ut.  

I Vårdförbundet Students studentpolitiska plattform 2022 står följande: 

“Vårdförbundet Student anser att utbildningarna ska genomsyras av ett normkritiskt och inkluderande perspektiv i syfte att inkludera och bemöta ALLA människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla studenter ska ges möjlighet till kulturell kompetens utifrån ett personcentrerat perspektiv.” 

Vi kommer vårda dig oavsett om du är den person som kastat stenen eller om du är den person som blivit träffad. Som privatpersoner kan vi ha åsikter men när vi är i vår professionella yrkesutövning kommer vi ta hand om dig oavsett vilka åsikter du står för. Vi står för att alla som behöver ska få den vård och omsorg de behöver. Vi tar avstånd från så väl våld i alla dess former som våldsprovokationer. Vi vårdar människor – inte åsikter

Linus Törneberg 
Ledamot Vårdförbundet Student 

Anja Basic 
Ordförande Vårdförbundet Student 

Nina Wahlin 
Ledamot Vårdförbundet Student 

Marlene Juhl
Ledamot Vårdförbundet Student 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!