Jag är inte bara student – jag är människa också

Linus Törneberg

Ibland kommer jag på mig själv med att tänka “men jag är bara student” i många frågor. Som när det gäller Verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. Jag, som många andra studenter, vill kunna planera mitt liv utanför studierna och då är ett schema för VFU en förutsättning. Framförallt när det gäller placeringar där passen kan ligga morgon, kväll och/eller natt. 

Det ser såklart olika ut beroende på verksamhet och var i landet vi befinner oss. Vissa placeringar är flexibla och det går att ändra i lagt schema medan vissa inte ger studenten den möjligheten. Att då få schema en till två veckor innan VFU-start är inte för mycket att begära. Det finns till och med placeringar där studenten får schemat på första VFU-dagen. Studenter berättar även om placeringar där de får schema vecka för vecka eller till och med dag för dag. Vissa lärosäten meddelar var studenten är placerad väldigt nära inpå placeringens start vilket minskar möjligheten för VFU-placeringen att skicka information tidigt. 

Som student är jag i beroendeställning till min VFU-placering. Jag vill inte tjata eller vara för på med risk att få en negativ VFU-upplevelse om jag gör ett dåligt första intryck. Jag känner även till studenter som inte vill vara för på med oro att inte få godkänt.  

Att vara student innebär också, på många lärosäten, krav på närvaro på 100 procent. Det innebär att du inte kan vara sjuk eller hemma för VAB. Då måste du komma in och ta igen det passet vid ett senare tillfälle oavsett om du uppnår lärandemålen eller inte. Det skapar en stress där studenter känner att de inte kan vara hemma och sjuka. 

Men jag är inte bara student. Jag är människa också. Jag vill kunna planera mitt liv och ha lite mer framförhållning än bara någon vecka. Att få ett schema i tid är en del av en god arbetsmiljö för studenter. En del studenter behöver få familjelivet att gå ihop med att hämta och lämna barn. Ofta är det ett pussel med en partner för att få det att fungera och då är det inte hållbart att få ett schema samma dag som VFU startar. Kanske behöver jag som student ta något extrapass på jobbet för att få ekonomin att gå ihop och då behöver jag veta hur mitt VFU-schema ser ut. 

Hade du som anställd accepterat att ditt schema för jobbet kommit med som mest två veckors marginal? Hade du accepterat att få veta dag för dag hur du ska jobba?  

Då kanske några av oss tänker “men så är det att studera, man får bita ihop och acceptera det”. Eller? Vill vi att fler ska genomföra sina studier och fortsätta som röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska så behövs en förändring för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö under studietiden. 

Som potentiell arbetsgivare och VFU-placering gäller det att tänka ett steg längre. Att ha studenter är också ett sätt att marknadsföra sin verksamhet för potentiella nya anställda. Hade du velat ta anställning där du inte vet hur du jobbar dagen innan du börjar? 

Du har väl svarat på VFU-enkäten som kom till din mail nyligen? Om inte – ta några minuter till att besvara den. Svaren ligger till grund för den kommande VFU-rapporten som används i påverkansarbetet gällande VFU. 

Linus Törneberg  
Ledamot Vårdförbundet Students styrelse 
Sjuksköterskestudent Röda Korsets Högskola 


Kommentarer

 1. Väldigt bra skrivet! Jag håller fullständigt med. Jag sitter i den sitsen nu. En vecka kvar till VFU, fortfarande utan schema.. Det pratas alltför lite om detta, och vi studenter är alltför rädda för att säga ifrån och riskera att en jobbig vfu-period pga det, eller kanske få ett sämre betyg.

  Jag hoppas det du skriver når ut och att både skolor och vfu-ansvariga läser och tar till sig.
  Tack för ett bra inlägg!

 2. Jag är inte få schema till nu idag 20220331
  Måndag 20220404 börjar
  Det är heller inte bra jag känner vi är bara robot

 3. Mycket bra skrivet. Toppen att det kom ut att någon som har tagit sig tid att skriva alla dessa ord.
  Har mycket nära vän som pluggar på röda korset och hen är ensamstående som har barn med diagnos och får kämpa för att få vardagen att fungera. Hen får knappt sova, aldrig ”vila” på helgerna bara vara med familj + vänner.
  Hen är helt sönderstressad och gråt färdig av alla ”måste” det är studier till morgon till midnatt. Hinner knappt att andas under praktiken för att det är för mycket. Med studier under praktiken också.

 4. Kan bara hålla med! Fick ofta höra att ”det är bara att vänja sig vid tiderna”. Jo, men då har jag förmodligen också planerat utefter att jag har ett jobb med oregelbundna tider. Hade dock mycket förstående handledare de allra flesta praktikerna.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Lönecoachningsturné!

Få rätt lön från start – var med på lönecoachning #inteunder30k. Färdiga datum i t ex Östersund, Kalmar och Karlskrona i  december! Se när turnén kommer och anmäl dig nu.

Kolla turnéschemat!