Det kom ett mejl...

Linus Törneberg, studentstyrelsen 2022

Skrivet av Linus Törneberg

23 mars 2022

Studentbloggen

…med en VFU-enkät för ett tag sedan som vi hoppas att du har svarat på. Om du inte har svarat ännu hoppas vi att du loggar in på din mail och letar upp mailet från Vårdförbundet Student med rubriken “Vårdförbundet Students årliga VFU-enkät (2022)”. Det tar bara några minuter att svara men dina svar är ovärderliga! 

Varje år tar Vårdförbundet Student fram en VFU-rapport gällande studenternas upplevelse av VFU genom vissa frågeställningar. Det är dina och andra studenters svar som ligger till grund för rapporten.

Linus Törneberg

Alla svar vägs in och ger en bild av hur VFU upplevs i Sverige av studenter till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska och röntgensjuksköterska.  

VFU är en stor del av utbildningen till samtliga av våra representerade yrken och därför är VFU-rapporten viktig då den speglar och lyfter fram era tankar kring VFU och därigenom kan trender och tendenser analyseras när vi får in en stor mängd svar på enkäten.  

Om du inte svarat; gör det!  

Vårdförbundet Students styrelse 

Rapporten fokuserar inte på enskilda fall av bristande kvalitet på VFU-placering utan det behöver hanteras av just ditt lärosäte. Om du behöver hjälp i en VFU-fråga kan du kontakta Vårdförbundet Direkt eller din lokala avdelning. 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!