Frågor till en röntgensjuksköterskestudent

Sarah Jermehag

I två blogginlägg vill styrelseledamöter Natalee, som studerar till biomedicinsk analytiker, och Sarah, före detta röntgensjuksköterskestudent, dela med sig av de frågor och svar som ställdes när de intervjuade varandra – i syfte att bättre lära känna varandras professioner. Häng med och läs Sarah svara på frågor om röntgensjuksköterskor!

Kan du kortfattat berätta vad en röntgensjuksköterska gör, för den som inte är insatt? 

Som röntgensjuksköterska utför man självständigt eller assisterar läkarna vid olika slags undersökningar. Valet av undersökning beror på många faktorer, så som frågeställningen om vad man letar efter, vilket/vilka strukturer och/eller organ som behöver framställas på bilderna, patientens mående ifall hen kan medverka under undersökningen eller hur akut undersökningen är.

Några olika slags undersökningssätt är konventionell röntgen, datortomografi (CT/DT), magnetresonanstomografi (MR), genomlysning och angiografi.

Man kan säga att målet för röntgensjuksköterskan är att med en så liten stråldos och med så personcentrerad vård som möjligt skapa bästa möjliga underlag för röntgenläkaren att bedöma patientens diagnos.

För det första, är röntgen farligt? Jag tänker som hos tandläkaren som ska ta ett par bilder och säger att det är iiiiingen fara, men jag ska ändå gå ut ett par minuter! 😂 

Röntgenstrålning i sig och över vissa doser är farligt, det ska man inte sticka under stolen med! Men till diagnostik så använder vi oss av så små mängder att risken för att skada uppstår är så pass liten jämfört med undersökningens nytta. Det ingår i vår profession att se till så att du som patient får så liten patientstråldos som möjligt.

Jag kan tänka mig att det blir en kontrast när tandläkaren eller röntgensjuksköterskan säger att det inte är någon fara när bilderna ska tas, men själva går sin kos! Men det är helt enkelt för att vi i våra yrken stöter på röntgenstrålning mycket oftare än den gemene patienten. Så när vi i undersökningslabbet springer ut och skriker på dig från bakom en glasvägg eller har våra klumpiga blyförkläden på oss under exponering, så är det för att minimera dosen vi får på oss.  

Vem passar som röntgensjuksköterska? 

En person som gillar att ha många bollar i luften och en person som gillar fart och fläng. Det är snabba patientmöten med mycket att tänka på och att göra under en kort stund. Att få det att se enkelt ut är ett bevis på en skicklig röntgensjuksköterska. 
 

Vad är det som gör att det är skillnad på en röntgensjuksköterska och en sjuksköterska? 

Sjuksköterskans huvudområde är Omvårdnad medan röntgensjuksköterskans huvudområde är Radiografi som inkluderar omvårdnad, medicin, medicinsk teknik, bildmetodik… Jag skulle säga att det man fokuserar på är annorlunda helt enkelt. Vi röntgensjuksköterskor jobbar för att få det bästa möjliga diagnostiska underlaget för att patienten ska få rätt diagnos. 

Radiografi ska inte förväxlas med Radiologi! Radiologi är ett medicinskt område med fokus på hur strålningsenergi och/eller radioaktiva substanser kan användas i diagnostiskt syfte eller till behandling. En radiolog är röntgenläkaren och i många länder utanför Sverige kallas röntgensjukskötersketiteln istället radiograf. Det gäller att ha tungan rätt i mun!  

Andra skillnader är att vi är två olika professioner med våra egna yrkeslegitimationer. I grova drag kan man säga att en röntgensjuksköterska alltså inte kan jobba som en vanlig sjuksköterska och en sjuksköterska kan inte jobba som en röntgensjuksköterska.  

Finns det några myter kring yrket? 

En myt är att man på röntgen bara trycker på en knapp och så är undersökningen klar. Men det är verkligen så avlägset från hur verkligheten ser ut! Likt hur vårt huvudområde inkluderar massa kunskapsområden så har röntgensjuksköterskan massa att förbereda innan, utföra under och efter undersökningen. Och det är inte bara det tekniska som att se till att patienten är positionerad på rätt sätt för just den sortens undersökning, att rätt stråldos ges och efterarbete med själva bilden. Det är även bemötandet och omvårdnaden av patienten under undersökningens gång. Jag önskade att alla vårdprofessioner skulle få möjligheten att vara på en röntgenavdelning några dagar och se hur det går till. Vi är så centrala för vårdkedjan men ändå så missförstådda och gömda kan jag tycka. 

Vad har man för kunskaper som inte annan vårdpersonal har? 

Röntgensjuksköterskan utvecklar så småningom något som kallas för ‘röntgenblicken’. Med detta menas att man bara av att känna efter skelett-landmärken eller ser hur en patients anatomi ser ut kan bedöma vilka individuella små anpassningar just denna patienten behöver för att få den bästa bilden. Man känner på sig att man behöver en viss vinkel för att komma in på just denna patientens ledspringa i knäet, eller känner på sig att just den där stråldosen behövs för att få en riktig höjdarbild på patientens axel. Rätt häftigt tycker jag!  

Var jobbar man som färdig röntgensjuksköterska? Med vilka patienter? 

Som färdig röntgensjuksköterska jobbar man på röntgenavdelningar på sjukhus, privata röntgenkliniker, strålskyddsmyndigheten till exempel Genom vidareutbildningar kan man arbeta med att självständigt utföra ultraljudsundersökningar och man kan även jobba inom djurvård! Man kan även vidareutbilda sig till att jobba inom nuklearmedicin och radioterapi där man ofta samarbetar med biomedicinska analytiker.

Det är stor variation på patienter vi stöter på i vårt yrke! Det kan vara allt från barnet som föll från ett träd, den medelålders mannen som kommer in akut då han genomgår en stroke, kvinnan som haft cancer och är på kontrollundersökning eller personen som ska utredas för en misstänkt diagnos. Vi stöter både på patienter som är i de mest akuta skedena till de inte fullt lika akuta, och allt där emellan.

Vad har du för bild av biomedicinska analytiker? 

Min bild av biomedicinska analytiker utifrån egen erfarenhet är att det är en person som jobbar lite skymundan och väldigt fokuserat med sin arbetsuppgift. Det kan nog sammanfatta min bild av professionen: drivna individer med stort fokus på sitt ansvarsområde. 

Hur tror du framtiden ser ut för röntgensjuksköterskor? 

Den tekniska utvecklingen inom röntgen går hiskeligt snabbt och bara framtiden kan avgöra hur verksamheten ser ut om några år. Men jag tror på att i takt med att artificiell intelligens blir en allt större del av vår vardag så kommer fokus på omvårdnad inom professionen vara viktigt för vår yrkesgrupp, för att hålla oss relevanta. Jag tror även att samarbeten med andra vårdprofessioner kommer bli allt vanligare inom flera modaliteter. Se bara på radioterapi och nuklearmedicin där röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar sida vid sida. Men röntgensjuksköterskeyrket är ett bristyrke och likt biomedicinska analytiker finns risken att andra yrkesgrupper tar sig an arbetsuppgifter som egentligen kräver en röntgensjuksköterskelegitimation. Hur gör vi yrket attraktivt så individer söker sig till utbildningen och så att kliniskt verksamma stannar kvar i yrket? Knäcker vi den nöten och kämpar för förbättring tror jag på en ljus, strålande framtid för kommande röntgensjuksköterskor.  

Hoppas ni tyckte det var lika roligt och lärorikt att läsa intervjuerna som vi hade när vi gjorde dem!  

Har du frågor är du mer än välkommen att ställa dessa till Natalee på natalee.westman@vardforbundet.se eller Sarah på sarah.jermehag@vardforbundet.se

Följ Vårdförbundet Student på instagram (@vfstudent) och facebook! 

Sarah Jermehag
Natalee Westman

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!