Frågor till en biomedicinsk analytikerstudent

Skrivet av Gästbloggare

29 oktober 2020

Studentbloggen

Natalee Westman

I två blogginlägg vill styrelseledamöter Natalee, som studerar till biomedicinsk analytiker, och Sarah, före detta röntgensjuksköterskestudent, dela med sig av de frågor och svar som ställdes när de intervjuade varandra –i syfte att bättre lära känna varandras professioner. Häng med och läs Natalee svara på frågor om biomedicinska analytiker!

Först och främst, Natalee, kan du berätta kortfattat vad är en biomedicinsk analytiker gör?

En biomedicinsk analytiker är en sjukdomsdetektiv. Förenklat kan man säga att en läkare har en misstanke om diagnos och vi som biomedicinska analytiker utför undersökningar och analyser utefter det. Vi analyserar blodprov, arbetar på transfusionsmedicinskt laboratorium där man bland annat lämnar ut blodenheter för transfusion, vi analyserar prover med infektionsmisstanke, utför antigen- samt antikroppsanalyser. Vi tillverkar histologiska preparat vid exempelvis misstanke om cancer för att en läkare sedan ska kunna bedöma preparatet. Vi jobbar med parasitanalyser och fertilitetsanalyser. Vi finns också inom veterinärmedicin – djur kan ju också bli sjuka. Som biomedicinsk analytiker har man en väldigt bred bas att stå på men hela tiden är det laborativa detektivarbetet det som är genomsyrande. “Hur ska vi göra för att ta reda på …?” är en mening som jag tycker i grova drag beskriver yrket. Man brukar säga att det är runt 70 % av alla diagnoser som ställs som baseras på det arbete som en biomedicinsk analytiker utför. Vi är alltså en otroligt viktig yrkeskår, som tyvärr syns alldeles för lite enligt min mening.

Vad tror du människor har för bild av personer som studerar till biomedicinska analytiker, och av professionen generellt?

Att det är personer som gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och som var typiskt “duktiga” i skolan. Och om professionen generellt: “Vad tusan är en biomedicinsk analytiker?” tror jag är första tanken hos de flesta! Sedan tror jag att många tänker att det är nördiga, lite introverta personer som gillade biologi och kemi i skolan som arbetar som biomedicinsk analytiker.

Finns det något du vill att människor ska veta kring biomedicinska analytiker, som i nuläget inte är så känt?

Att biomedicinska analytiker kan arbeta med så otroligt mycket olika uppgifter och har en otroligt bred och stor kompetens. Vi har kompetens inom anatomi och fysiologi, patofysiologi m.m. och vår spetskompetens är antingen laboratoriemetodik eller klinisk fysiologi.

Vem passar som biomedicinsk analytiker?

Den som är oändligt nyfiken! Den som gillar teknik och förstå hur saker funkar – alltifrån kroppen till teknik. Man behöver absolut inte ha intresse av att konstruera teknik, men man behöver ha ett grundläggande intresse för hur saker fungerar och hänger ihop. Med nyfikenhet och engagemang kommer man långt!

Hur tror du framtiden ser ut för biomedicinsk analytiker? Vad kommer det jobbas med mer, försvinna etc…

Jag är övertygad om att vårdens framtid, dess patientsäkerhet och kvalitet hänger på att vi får fler yrkesverksamma legitimerade biomedicinska analytiker. I och med att det är ett bristyrke så har det varit en trend att tillsätta personal med andra bakgrunder för att utföra en biomedicinsk analytikers jobb. Det kan exempelvis vara biologer, kemister, “biomedicinare” m.m. De är såklart väldigt kompetenta inom sina respektive områden, men de saknar ett viktigt fokus. Laboratoriemetodiken. Biomedicinska analytiker är väldigt tvärvetenskapligt kompetenta med fokus på metodiken. En biomedicinsk analytiker har dessutom tränats i ett patientfokus som troligtvis kemisten inte har. Under utbildningen är etik, sekretess och patienten hela tiden återkommande.

Jag tror att mycket av det manuella arbete som en biomedicinsk analytiker utför idag kan komma att automatiseras, men med det sagt så är jag övertygad om att behovet av legitimerade biomedicinska analytiker kommer att kvarstå. Oavsett hur, vem eller vad som utför en analys så kommer kompetensen för laboratoriemetodik ändå att behövas. Arbetsuppgifterna däremot, kanske kan komma att se annorlunda ut.

Vad har du för bild av röntgensjuksköterskor?

Att det är personer som tycker om och vill jobba med människor men också har ett mer teoretiskt intresse för teknik och som då därför sökte röntgensjuksköterskeutbildningen istället för sjuksköterskeutbildningen.

Tror du på mer samarbete professionerna emellan?

JA! Jag tror på att vi vinner erfarenheter, kompetens och framförallt respekt för varandras expertisområden genom att samarbeta mer, professionerna emellan.

Vart jobbar man som färdig biomedicinsk analytiker? Med vad? På vilka avdelningar? Med vilka patienter?

Nu utgår jag från mig egen inriktning laboratoriemedicin när jag svarar och då är de stora avdelningarna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Inom klinisk kemi analyseras blodprover men även en del urinprover. Det kan handla om allt från ett TSH-värde till ett urinsediment. Inom klinisk mikrobiologi arbetar man antingen med molekylärbiologi, bakteriologi eller till viss del serologi. Förenklat kan  man säga att man där luskar fram vilken eventuella patogen som har orsakat alltifrån en urinvägsinfektion till en sepsis. På patologen jobbar man med vävnadsprover – allt ifrån hela organ eller kroppsdelar till cellprover. Dessa vävnader ska prepareras till histologiska snitt för att en patolog sedan ska kunna bedöma eventuell malignitet. Jobbar man med transfusionsmedicin så arbetar man på blodcentralen med både tappning av blod från givare liksom komponentberedning av det tappade blodet. Exempelvis separeras erytrocyterna från trombocyter och leukocyter. Man arbetar även serologiskt, det vill säga med blodgrupperingar av de olika slag och lämnar ut blod inför transfusioner. Arbetar man där så är det otroligt viktigt att man kan hålla huvudet kallt när det blir stressigt.

Hoppas ni tyckte det var lika roligt och lärorikt att läsa intervjuerna som vi hade när vi gjorde dem!  

Har du frågor är du mer än välkommen att ställa dessa till Natalee på natalee.westman@vardforbundet.se eller Sarah på sarah.jermehag@vardforbundet.se

Följ Vårdförbundet Student på instagram (@vfstudent) och facebook! 

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!