Berätta om dina erfarenheter som student under covid-19

Skrivet av Emma Hed

23 april 2020

Studentbloggen

Sarah Jermehag

I skrivande stund befinner vi oss i styrelsen likt hur vi kan tänka oss att många av er befinner er i nuläget: med inställda planer på resor och evenemang samt med en osäkerhet för hur den närmsta tiden kommer se ut. I vårt fall innebär covid-19 att många av de tillfällen vi har att föra din talan som student och att skapa opinion kring dina rättigheter är kraftigt begränsade. Vår utmaning är att lägga om vårt arbete till att arbeta mer digitalt och vi kämpar för att skapa transparens mellan oss och er, Vårdförbundet students medlemmar. Utan er är vi ingenting och vi skulle vilja be er om hjälp med att sprida ordet till era klasskamrater och vänner att gå med i Vårdförbundet student under er studietid. Vi i styrelsen vill belysa att även vi är studenter på heltid och att det är när vi står tillsammans som vi har störst möjlighet att påverka vår egen och framtida studenters studiegång.

I dessa tider under onekligen unika omständigheter har många lärosäten gett sitt yttersta för att erbjuda studenter fortsatt utbildning på distans och möjliggöra att verksamhetsförlagd utbildning (VfU) äger rum enligt studieplan, eller skapat alternativa examineringssätt för att klara momenten. Flera studenter runt om i landet har kontaktat oss med glädjande besked om hur deras lärosäte hanterat krissituationen på ett bra sätt. Vad härligt att höra och stor applåd till dessa lärosäten! Vi har även fått ta del av att vissa lärosäten rider vågen genom att prioritera de studenter som går termin 6, så att de i första hand ska kunna genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning för att kunna ta examen som planerat. Vårdförbundet student ser dock att det är viktigt att belysa att studenter i övriga terminer inte ska lida till följd av denna prioritering: alla studenter ska kunna ta sin examen inom den planerade tidsramen. Tyvärr har vi även fått ta del av oroväckande studiesituationer från studenter runt om i landet med beskrivningar hur studenter exempelvis uppmanas att ta studieuppehåll eller blir nekade sina planerade praktikplatser.

Vårdförbundet Student vill uppmärksamma och ställa krav på att lärosäten ska ha etablerade handlingsplaner för hur studenters studiegång ska hanteras i krissituationer. Att det sker individuella nödlösningar gör att vissa lärosäten klarar krisen bättre än andra vilket gör att kvaliteten på utbildningar blir ojämn från lärosäte till lärosäte. Utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker ska över hela landet hålla en hög nivå och att studenter går lidande till följd av brist på handlingsplaner eller lärosätens oförmåga att hantera krisen är oacceptabelt.

Vi vill gärna ha in dina erfarenheter om hur ditt lärosäte hanterat coronakrisen. Skriv ett mail till Nadja, ordförande, på nadja.stahl@vardforbundet.se. Genom att få in era vittnesmål kan vi sammanställa dessa till ett underlag som gör att vi kan driva vidare din talan till politiker och media för att tillsammans skapa förändring. Ingenting är för litet eller för stort, vi ser fram emot att höra från dig.

Glöm inte att nominera till Årets Studenthandledare! 

Gör VfU-rapporten som skickats till din email. Bidra med statistiskt underlag för hur dagens studenter tänker och känner kring sin så viktiga VfU!

Kärlek och stöttande kramar,

Vi hörs snart igen!

Vårdförbundet Student genom

Sarah Jermehag Styrelseledamot

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!