Vårdförbundet Student har fått en debattartikel publicerad i Dagens Medicin

Skrivet av Gästbloggare

4 april 2019

Studentbloggen

I en debattartikeln som är publicerad i Dagens Medicin 03.04.2019 lyfter vi frågan om bristen på VFU-platser. Inlägget publiceras i sin helhet här

”Bristen på VFU-platser hämmar vårdens utveckling”

Vårdförbundet Student listar sex förslag som kan avhjälpa den landsomfattande platsbristen vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Anmälan till utbildningarna till röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker och sjuksköterska för höstterminen 2019 har nu öppnat. Jag representerar landets över 10 000 studenter och är djupt oroad över den landsomfattande platsbristen för verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Kommer tillräckligt många att söka utbildningarna för att säkra landets framtida behov av vårdproffs? Kommer tillräckligt många fullfölja utbildningen, när var femte student tvingas till ofrivilligt studieuppehåll för att de saknar VFU-plats?

Återigen uppmärksammas bristen på VFU-plats för sjuksköterskestudenter, denna gång i Västerbotten där distansstudenterna för sjuksköterskeprogrammet drabbas – se artikel i Västerbottens-Kuriren den 15 februari. Det har under flera år varit ett stort problem för sjuksköterskestudenter i hela landet att få utföra sin VFU på eller nära hemorten. När så många som var femte student tvingas till ofrivilligt studieuppehåll för att lärosätet inte kan erbjuda en VFU-plats inom rimligt avstånd verkar det finnas ett problem som måste tas på allvar av både vårdarbetsgivare och lärosäten.

Svårigheten att garantera VFU-platser hänger delvis ihop med bristen på utövare inom Vårdförbundets yrken: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Genom att inte erbjuda VFU på eller nära studieorten riskerar man att många hoppar av grundutbildningen, vilket kan generera en ännu större brist och ett slags moment 22 som måste stoppas.

Problemet verkar vara störst för sjuksköterskestudenter, men även för dem som studerar till biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor kan det uppstå problem med VFU:n. Därtill visar våra undersökningar att den erbjudna VFU:n ofta håller för låg kvalitet. Bristfällig handledning, ostrukturerade scheman och för lite tid för reflektion är saker som måste bli bättre för att studenterna ska få en god utbildningskvalitet på sin VFU. För att höja kvaliteten på praktiken måste samverkan mellan högskolor och kliniker bli bättre, fler handledare få handledarutbildning, regioner och kommuner få mer resurser och intaget till utbildningarna får endast ökas om utbildningskvaliteten och VFU-platserna kan garanteras av högskolorna.

Vårdförbundet Student har sex förslag som kan avhjälpa situationen:

1 Obligatorisk handledarutbildning för alla handledare. En verksamhet som saknar utbildade handledare ska inte ta emot studenter.

2 Bättre villkor för handledare. Då handledare är centrala för kvaliteten på VFU:n måste självklart utsedda handledare få tid, stöd och förståelse för sin roll från både arbetsgivare och
kollegor.

3 Inrätta fler kombinationstjänster genom ökad samverkan mellan universitet, högskolor och ­klinisk verksamhet.

4 Mer interprofessionellt lärande. Öka integrationen av interprofessionellt lärande under hela utbildningen.

5 Tid för vila och återhämtning. Anpassa schemaläggningen under VFU så att det finns tid för vila och återhämtning, samt utrymme att genomföra obligatoriska studieuppgifter.

6 Bredda VFU-placeringarna. Anpassa verksamhetsförlagd utbildning med trenden mot en mer nära vård med fler kliniska placeringar i primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Nu görs årets VFU-enkät med tusentals studenter och vi hoppas att resultaten kommer att visa en ­förbättring vad gäller kvalitet, tillgänglighet och bredd på VFU-praktikerna. Praktiken är en central del av utbildningen och utan den kommer inte morgon­dagens vårdproffs kunna utveckla rätt yrkes­kompetens.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!