Nordiskt studentmöte på Island

Skrivet av Angelica Kron

21 april 2017

Studentbloggen

Andra helgen i april i år träffades det nordiska nätverket för sjuksköterskestudenter (NSSK) i Reykjavik. Jag (Angelica Kron, Studenthandläggare på Vårdförbundet student) var på plats för att nätverka, inspireras och höra vad som är på gång i de olika nordiska länderna.

När alla deltagare kommit på plats inledde alla med att berätta om vad som var aktuellt i de respektive länderna. Det visade sig i år vara endast sjuksköterskestudenter som deltog på träffen så det blev många diskussioner om sjuksköterskeutbildningarna. Studenterna från varje land fick tid att berätta om tre frågor eller ämnen rörande yrket. Jag valde att berätta om ”Inte under 24K” rörelsen som numera är uppe i 30K(!), Vårdförbundets arbete med AST och strukturerad yrkesintroduktion. Otroligt inspirerade att höra om hur mycket de andra studenterna också jobbar runt om i Norden för bättre villkor och löner!

Efter uppdateringarna om vad som var på gång i de olika länderna fick vi veta mer om en kampanj som de driver på Island som handlar om ”män i vården”. På Island har de svårt att få fler män in i yrket. Det lever kvar en förställning om att sjuksköterskeyrket är till för kvinnor, och inte män. Detta vill förstås Island förändra och driver därför en kampanj där de intervjuar olika manliga sjuksköterskor och lägger upp på deras Facebook-sida. Jag passade på att tipsa om vårdförbundets bok ”genusyrsel och normuppror” som handlar om många av de frågorna som lyftes i kampanjen.

Dag två körde vi workshop hela dagen. Vi diskuterade mycket kring hur det är att gå från att vara student till att vara ny i yrket. Vi pratade om vilka svårigheter det kan innebära och vilken typ av stöd en nyutexaminerade sjuksköterska kan behöva den första tiden efter examen. Många bra idéer bubblande om hur de olika länderna på bästa sätt ska jobba med att behålla och utveckla nya kollegor i vården!

I tillägg till den planerade agendan avsatte vi även tid till att prata om och reflektera kring den tragiska terroristattacken som inträffade i Stockholm under fredagen. Vi diskuterade vikten av att framtidens sjuksköterskor ges goda möjligheter att erhålla kunskap i katastrofhantering, oavsett var i Norden en studerar.

Nästa nordiska möte hålls på Färöarna den 29/9, då i anslutning till sjuksköterskeorganisationen SSN (Sjuksköterskors samarbete i Norden), stora konferens.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!