EU direktiv styr kraven i grundutbildnigen! Gästinlägg av Milo Bescher och Oscar Martinez

I mitten av oktober deltog Vårdförbundet Students vice ordförande Milo Bescher och Oscar Martinez, styrelseledamot i Vårdförbundet Student vid ENSA’s årsmöte i Madrid. ENSA – European Nursing Student Association är ett nätverk för samarbeten mellan nationella sjuksköterskestudent organisationer och högskolor/universitet i Europa. Genom ENSA ges Europas sjuksköterskestudenter möjligheten att diskutera olika delar av utbildningen både praktiska och teoretiska moment samt skillnader och likheter.

Mötet hölls på General Council of Nurses of Spain och representanter från hela Europa deltog. Under årsmötet diskuterades olika typer av erfarenheter och kunskaper kring hur arbetsförhållanden ser ut i de olika länderna samt hur utbildningen fungerar. Just utbildningen var det centrala under årsmötet. På toppen av prioriteringslistan stod EU direktivet 55 som handlar om att det skall finnas ett minimum krav på alla sjuksköterskeutbildningar i hela Europa. Utbildningsnivån varierar inom Europa och i vissa länder är de en tvåårig sjuksköterskeutbildning.  Dessa sjuksköterskor har då endast en yrkesutbildning och saknar en kandidatexamen inom omvårdnad.

Varför är direktivet så viktigt?
– EU direktiv 55 talar om vad utbildningen måste innefatta för att uppfylla minimum kraven på sjuksköterskeutbildningen och kommer att implementeras 2017. Det är inte många studenter eller yrkesverksamma som vet om detta säger Milo Bescher vice ordförande Vårdförbundet Student.
”ENSA påverkar framtidens sjuksköterskeutbildning inom Europa”

Hur sjuksköterskestudenter ska ta ställning till direktivet diskuterades i grupper och ENSA anser att genomförandet av minimum kriterier för vad som ska ingå i utbildningen är bra. ENSA anser att direktivet bidrar till ökad patientsäkerhet samt att det kan i många länder förbättra nivån av vård. ENSA framhåller vikten av att de länder som uppfyller minimum kraven i dag fortsätter att utveckla utbildningen och att varje lärosäte bör ha utrymme inom direktivet att justera utbildningen för att möta nationella krav på specifik omvårdnad. Globaliseringen är ett faktum och ENSA anser att patienter i Europa ska kunna förvänta sig samma nivå av omvårdnad inom hela Europa. ENSA arbetar för och strävar efter högsta möjliga kvalitet på omvårdnadsutbildning och därför stöttar ENSA detta direktiv.

Utöver utbildningen diskuterades även viktiga frågor om interprofessionellt samarbete där grunden är att lära om andra professioner för att öka effektiviteten i vårdkedjan vilket Oscar Martinez tycker är viktigt.

Under årsmötet valdes en ny styrelse och Milo Bescher kandiderade till styrelseledamot.
Oscar Martinez säger att han är stolt att vi har en svensk representant i ENSA som har stor påverkan på den framtida sjuksköterskeutbildningen.

Milo säger själv att det bästa med mötet var att få en inblick i hur sjuksköterskeutbildningen fungerar i andra länder, vissa studerar i fyra år och andra bara i två år. Mötet var givande och att representanterna från varje land verkligen fick något det kunde ta med sig tillbaka till sin nationella organisation. Det roligaste är att få möta engagerade sjuksköterskestuderande och att träffa sjuksköterskestudenter som känner yrkesstolthet!

Milo Bescher, vice ordförande Vårdförbundet Student
Oscar Martinez, styrelseledamot Vårdförbundet Student

 

Bli medlem i Vårdförbundet som student

Vill du vara med och påverka din utbildning och ditt framtida yrkesliv? Bli medlem i Vårdförbundet redan under din studietid och få försprång in i yrket!

Bli medlem nu