Villkor under VFU prioriterad fråga för nya studentstyrelsen

Skrivet av Gästbloggare

18 oktober 2016

Studentbloggen

Vårdförbundet Student höll den 15 -16 oktober årsmöte i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar kom för att visa sitt engagemang, knyta kontakter och inspireras av varandras drivkrafter i det studentfackliga arbetet. På årsmötet tackades den sittande styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016 av och en ny styrelse valdes.

Årsmötet valde en ny styrelse 

Den nationella styrelsen kommer att leda arbetet under verksamhetsåret 2016 – 2017, och fungera som ansiktet utåt för studentorganisationen. Styrelsen kommer att träffas regelbundet och få en unik utbildning i vårdpolitiska frågor, träffar nyckelpersoner inom Vårdförbundet och möjlighet att påverkar makthavare i vården.

  • Ordförande Viviana Lundberg, sjuksköterskestudent, Högskolan i Kristianstad
  • Vice ordförande Olle Bescher, sjuksköterskestudent, Karolinska institutet
  • Styrelseledamot Matilda Svärdén, sjuksköterskestudent, Malmö högskola
  • Styrelseledamot Oscar Martinez, sjuksköterskestudent, Hälsohögskolan i Jönköping
  • Styrelseledamot Franz-Josef Björck, sjuksköterskestudent, Malmö högskola
  • Styrelseledamot Lisa Rådström, sjuksköterskestudent, Högskola i Borås
  • Styrelseledamot Katarina Simonsson, sjuksköterskestudent, Uppsala universitet, campus Visby

Årsmötet tog beslut om nya prioriterade områden 

Årsmötet tog beslut om vilka områden som man vill att styrelsen ska arbeta med. De nya prioriterade områdena för verksamhetsåret 2016 – 2017 handlar mycket om att fortsätta de arbete som redan påbörjats av den föregående styrelsen men som nu blev indelade i tre tydliga huvudområden:

  • Fortsätta arbeta för höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En ny VFU-undersökning ska genomföras och  syftet är att skapa en ny VFU- rapport som kan utgöra en grund för att bedriva opinionsbildning kring verksamhetsförlagd utbildning. Rapporten ska innehålla VFU-ranking 2017 och även Vårdförbundet Students förslag på förbättringar. Styrelsen ska även arbeta vidare med att uppmärksamma och väcka frågan om studenternas villkor under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
  • Fortsätta verka för att synliggöra våra tre utbildningar och professioner. Vårdförbundet Student arbetar för att uppmärksamma utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Vårdförbundet Student ska sprida kunskap och finnas med i debatten kring våra tre utbildningar och blivande professioner. Styrelsen och studentrepresentanterna kommer bland annat arbeta med att ta fram och arrangera aktiviteter i samband med respektive professions yrkesdag.
  • Fortsätta arbetet med att utveckla Vårdförbundet Student och bidra till att organisationen växer. En särskild satsning för att öka antalet biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor både bland studentrepresentanter och i styrelsen är prioriterat.

Studenterna kom med nya idéer

Dag två på årsmötet handlade om hur studentorganisationen kan arbeta vidare med de nya prioriterade områdena. Den avgående styrelsen inledde workshopen där man i mindre grupper fick möjlighet att diskutera frågorna. Även visioner för framtiden om hur Vårdförbundet Students kan utvecklas och vilka frågor som studentorganisationen kan och bör engagera sig i togs upp för diskussion. Nyvalda ordföranden Viviana Lundberg fick snabbt kliva in i uppdraget och leda samtalet som sammanfattande och avslutade årsmötet. Många av idéerna och förslagen som kom upp kommer den nya styrelsen diskuteras och arbeta vidare med när den ska träffas för sitt första möte senare i höst.

Stort tack! till alla ni fantastiska medlemmar som deltog på årsmötet 2016, ni har fattat beslut och bidragit med er kunskap och kommit med nya idéer som styrelse nu kommer att fortsätta arbeta med under den kommande mandatperioden.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!