Röntgenveckan 2016 -Barnkurs för röntgensjuksköterskor

Skrivet av Gästbloggare

23 september 2016

Studentbloggen

 

Vi studentrepresentanter som fick äran att besöka Röntgenveckan 2016 hade även den fantastiska möjligheten att få delta i den en och en halv dagar långa kursen Barnkurs för röntgensjuksköterskor. Vi upplevde kursen mycket givande och den gav oss en hel del att reflektera över.

 

Som blivande personal på röntgenavdelningen möter vi patienter i alla åldrar och i olika skeden i deras liv. Detta innefattar även patientgruppen barn. För att kunna göra ett så värdebaserat bemötande som möjligt krävs det att all verksam personal har utbildning inom området. Det är formulerat i FN:s barnkonvention att “varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård” och det innefattar även att vi ska ha kunskap att bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.

 

I Sverige finns det idag ett fåtal barnröntgenkliniker som är anpassade just enbart för barnen. Landets övriga röntgenkliniker arbetar med alla patientgrupper och de flesta har således ingen specifik barnavdelning. Det finns få röntgensjuksköterskor som idag har en tillräckligt grundläggande utbildning i omvårdnad och undersökningsmetodik rörande barnundersökningar och det är inte ovanligt att “Den sköterskan får ta det, hen brukar vara bra med barn” förekommer på klinikerna och vissa personer får utföra de flesta av dessa undersökningar. Bör det ingå mer i grundutbildningen gällande barnundersökningar, eller kan en specialistutbildning till barnröntgensjuksköterska vara aktuellt för att gynna både patienter, anhöriga och personal och därmed även verksamheterna?

 

Utöver ämnet om barns rättigheter så togs andra områden upp under kursen, bland annat gällande barns utveckling, barn med särskilda behov, barns upplevelse om smärta och oro, barnmisshandel, alternativ till anestesi inför magnetkameraundersökning. Den övergripande tanken vi tar med oss är att det krävs mer utbildning kring barn. En annan stark tanke som väckts hos oss studentrepresentanter är hur viktigt det är att ha kunskap om rutiner kring anmälan och undersökning av barnmisshandel. Vad vi ska uppmärksamma, hur vi ska hantera situationen och hur man gör en anmälan. Det är viktigt att vi som arbetar inom vården är observanta, har kunskaper och vågar anmäla för att hjälpa dessa barn att få en trygg framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

En reflektion över det som togs upp på kursen är att det endast är ett fåtal sjukhus som tar emot barn med funktionsnedsättning och särskilda behov. Det är något man måste kunna ändra på, det ska inte krävas av de familjer som har barn med särskilda behov att de ska behöva resa långa sträckor genom Sverige för att kunna genomgå en röntgenundersökning. Med mer kunskap kring omhändertagandet av barn med funktionsnedsättning kan fler kliniker ta emot dessa barn och hjälpa dessa familjer på deras hemort.

Några visa ord vi fick med oss från föreläsning om barn med funktionsnedsättning och särskilda behov

  • Barn med speciella behov är känsligare för sinnesintryck, förbered allt på undersökningsrummet innan och undvik att vara för många personer inne med barnet och föräldrarna.
  • Ta en sak i taget, struktur är A och O och använd gärna samma tillvägagångssätt när det är upprepade undersöknings tillfällen.
  • Tala direkt till barnet, inte över deras huvud.

 

Trots att många röntgensjuksköterskor känner att de inte har tillräckligt med kunskap gällande barnundersökningar visar studier att de flesta barn ändå upplever att just röntgensjuksköterskorna har lyssnat på dem och de har känns sig trygga, vilket är väldigt positivt. En viktig reminder för oss alla är “Barn är inte små vuxna”, alla barn är olika och barn i olika åldrar har olika kognitiv färdighet.

 

Tack Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) för att vi fick delta i årets Röntgenvecka och tillhörande barnkurs! Vi känner att vi fick med oss väldigt mycket värdefull kunskap att använda i vår framtida yrkesroll som legitimerade röntgensjuksköterskor.

 

evelina-larsson-elin-wiberg-och-linda-thornholdz-rontgenveckan-2016

 

Evelina Björk Larsson, Umeå universitet

Elin Wiberg, Högskolan i Jönköping

Linda Thornholdz, Örebro universitet

 

 

Läs mer från Röntgenveckan 2016

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!