Mer fokus på management under studietiden

Skrivet av Gästbloggare

15 oktober 2015

Studentbloggen

 

Den 8-11 oktober deltog jag på EPBS årliga konferens, som denna gång hölls i Zagreb, Kroatien. Temat var patientnära analyser och dagarna bjöd på både inspirationsföreläsningar och ett studentforum.

Vi var 23 studenter från 12 länder i Europa som deltog på studentforumet. Två dagar ägnades åt att diskutera och presentera vad vi som studenter får med oss från utbildningen inom ämnet patientnära analyser. Den engelska termen som används för patientnära analyser är ”Point of Care Testing” (POCT). Under mötet var det stort fokus på POCT management/cooperation, som innebär ett övergripande ansvar för de patientnära analysmetoderna. Det kan handla om val av instrument, utbildning till användare samt kvalitetssäkring. Användare innefattar både annan sjukvårdspersonal och patienter. Vi pratade om vad vi anser kan förbättras och förändras i vår utbildning idag. Allt för att vi ska bli bättre förberedda för yrkeslivet som biomedicinska analytiker och den utveckling som sker inom området POCT. Andra punkter som diskuterades under forumet var vilka förväntningar en arbetsgivare har på en anställd som arbetar med POCT management. Vi fick även svara på frågan om vi studenter ser POCT management som ett attraktivt karriärval. Här svarade 10 av 23 studenter att de anser det vara attraktivt.

Studentforumet avslutades med en presentation inför alla delegaterna på EPBS konferensen. Vi lyfte fram en rad tankar och idéer som vi fick mycket bra respons på ifrån delegaterna. Under diskussionerna med de andra studenterna blev det tydligt, inte bara att utbildningarna skiljer sig mycket åt mellan länder. Men även att det finns skillnader mellan olika lärosäten inom samma land. Gemensamt för nästa alla studenter var att det i någon form, var önskvärt att ha mer fokus på management under studietiden.  De arbetet som vi presenterade kan komma att ligga till grund för framtida utveckling inom ämnet POCT för våra europeiska biomedicinska analytikerutbildningar.

Just nu Linn Zimmerman på plats i Zagreb, representerar Vårdförbundet Students styrelse under EPBS-europeiska mötet för biomedicinska analytiker.
Linn Zimmerman på plats i Zagreb

Ifrån Sverige var vi fyra studenter som deltog och jag vill tacka Ulrika Engblom Nässeldal, Mittuniversitetet Sundsvall samt Isabell Stangberg och Jacqueline Bergqvist, båda vid Göteborgs Universitet för bra dagar. Vi bidrog alla med synpunkter, nätverkade och deltog i olika samtal under dessa dagar.

 

Linn Zimmerman

Styrelseledamot Vårdförbundet Student

Biomedicinsk analytikerstudent vid Karlstad universitet

 

Läs mer om EPBS -European Association for Professions in Biomedical Science

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!