Nordiskt möte för fler män inom vården!

Skrivet av Gästbloggare

16 september 2014

Studentbloggen

NSSKI helgen träffade Vårdförbundet Students ordförande Daniel Larsson det nordiska nätverket för sjuksköterskestudenter (NSSK). Mötet hölls i Köpenhamn och här berättar Daniel om mötet.

Huvudtemat vid helgens möte var ”men in nursing”. Det handlade om hur vi kan få fler män att välja sjuksköterskeyrket. Vi diskuterade skälen till varför det behövs fler män i vården, fann många skäl och såg att vi borde göra en kraftansträngning tillsammans. Vår plan i nätverket är att göra en film som belyser just temat män i vården och varför fler män behövs. Projektet döpte vi till ”a nurse is a nurse – gender doesn´t matter” och kommer förhoppningsvis bli klart innan årsskiftet.

Det behövs verkligen manliga förebilder som vågar bryta med de normer som finns kring manligt/kvinnligt i vården. Men när fler män kommer in i yrket är det också viktigt att männen som kommer in inte förstärker de dåliga normerna, därför behöver det satsas mer på genus i utbildningarna.

En annan sak som togs upp under NSSK-mötet var att nätverket kommer att presentera ett manifest vid kommande SSN-möte (det möte där ledarna för de olika nordiska sjuksköterskefacken samlas) där vi lyfter just ”men i nursing” och filmprojektet. Vi kommer också att överlämna en skrivelse som gäller det europeiska nätverket för sjuksköterskestudenter, ENSA, till EFN (som är en europeisk sjuksköterskeorganisation). NSSK anser att ENSA är viktigt men att det behöver struktureras upp genom bland annat ekonomiska medel från EFN så att ENSA kan ha en person anställd som jobbar med t.ex. organisationsstruktur.

Framöver kommer NSSK att ha två fysiska träffar per år, nästa gång i Oslo, samt ha fyra online-möten för att se att de beslut som fattats efterlevs.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!