Gästinlägg från Ina Siby!

Skrivet av Gästbloggare

9 juni 2014

Studentbloggen

Ina-Siby1För några veckor sedan var jag i Bryssel för  halvårsmöte med styrelsen för ENSA (European Nursing Student Association) i vilken jag sitter som styrelseledamot sedan hösten förra året.

Agendan under de två dagarna var framförallt att planera det årsmöte som ENSA kommer att anordna i Dublin i höst, samt att diskutera framtiden för organisationen som vi hoppas ska kunna stärka sjuksköterskestudenternas inflytande över sina utbildningar på europanivå. Målet är att fler länder ska kunna involveras i nätverket samt att fler studenter ska kunna delta på mötet i höst.

Samtidigt som vårt möte höll också EFN (European Federation of Nurses) sitt årliga möte i Bryssel. Vi fick därmed chansen att träffa företrädare för olika europeiska sjuksköterskeorganisationer samt diskutera utbildningsfrågor och studentinflytande i deras länder och organisationer. Vid en gemensam middag träffade jag Ulla Falk och Pia Andorff från Vårdförbundet med vilka jag kunde diskutera aktuella studentfrågor. Jag träffade också delegater från andra länder. Vi fick också möjligheten att delta på EFN:s möte och presentera vår verksamhet och diskutera vikten av ett studentperspektiv när det gäller professionsutveckling. I många länder saknas det studentorganisationer för sjuksköterskestudenter vilket begränsar deras möjligheter att kunna påverka sin utbildning.

En viktig händelse under mötet var diskussionen om att ENSA ska kunna bli en självklar röst i EFN:s utbildningsråd. En sådan påverkan skulle ge oss studenter en verklig chans till inflytande på europanivå. Ett europeiskt inflytande som sjuksköterskestudenter numera saknar men som till exempel läkar- och apotekar-studenter har.

Dagarna i Bryssel var intensiva och lärorika. Genom att träffas i ENSA får vi studenter från olika länder ett större perspektiv kring vår utbildning och kommande profession. Det ger stor inspiration kring hur vi kan arbeta nationellt och internationellt mellan våra organisationer. För mig är det givet att Vårdförbundet Student ska vara med och påverka i olika internationella nätverk som rör våra yrkesgrupper!

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!